CEI Nahla: Konkurs za angažman predavačice na programima IT usmjerenja

Rok prijave 25.08.2021
Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
K O N K U R S
za honorarni angažman predavačice na programima IT usmjerenja

Opis posla:
Honorarna predavačica na programima IT usmjerenja biće angažovana na akreditovanim i neformalnim programima  kursevi i obuke). Svi programi se uglavnom realizuju u poslijepodnevnim satima.
Uvjeti:

  • završen Elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet sličnog usmjerenja (informatički, programiranje i slično),
  • prethodno radno iskustvo na poslovima predavačice u ovoj oblasti,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji plana i programa,
  • sposobnost i želja za prenošenje znanja.

Poželjne karakteristike:

  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicama kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine.

Prijava na konkurs
Na e-mail posao@nahla.ba pošaljite nam:

  • svoj CV,
  • ukoliko posjedujete možete poslati i preporuke ranijih poslodavaca i/ili ukoliko želite i par rečenica vaše motivacije za prijavu na ovu poziciju.

s naznakom “Prijava za angažman na IT kursevima i obukama”.
Konkurs je otvoren do 25. augusta 2021. do 20.00 h. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.
(nahla)