Konkurs za pravnika i direktora za ljudske resurse

ATV uz sve procese unapređivanja načina poslovanja, programske šeme i drugih tehničko – tehnoloških iskoraka, nastavlja sa proširenjem tima i to na svim pozicijama koje su potrebne radi širenja naše medijske kuće i osvajanja regionalnog tržišta. Svih ovih godina jedan od naših glavnih ciljeva je da pružimo priliku svim ozbiljnim i odgovornim profesionalcima da budu dio našeg tima i sa nama grade sve one vrijednosti iza kojih stojimo.
Tražimo  visokoobrazovanog, stručnog i ambicioznog pravnika/advokata i direktora za ljudske resurse koji će se pridružiti ATV timu. Nastojimo da svoje poslovanje unaprijedimo iskusnim stručnjacima u polju pravnih nauka i ljudskih resursa u nadi da će zajedno sa nama raditi na vizijama i projektima koje marljivo pripremamo.
Pravnik/Advokat 
Odgovoran za usklađenost cjelokupnog poslovanja Televizije sa relevantnim zakonima i propisima. Prati i implementira izmjene zakonodavne regulative i o tome obavještava relevantne rukovodioce. Nadgleda i, po potrebi, sam pravi nacrte ugovora i učestvuje u pregovorima u ime Televizije. Ukazuje na manjkavosti i nelogičnosti ponuđenih prijedloga ugovora od strane trećih lica. Uspostavlja i održava saradnju sa državnim regulatornim tijelima i relevantnim institucijama. Sačinjava  tužbe, odgovore na tužbe, žalbe, odgovore na žalbe, razna pismena izjašnjenja i podneske u vezi sa parničnim i izvršnim, krivičnim postupcima i postupcima pred organima uprave i prekršajnim organima, i vodi urednu evidenciju o svim predmetima, o čemu obavještava direktora. U njegovu nadležnost spadaju i svi ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog, a što spada u djelokrug poslova.
Uslovi su visoka stručna sprema pravnog smjera, položen pravosudni ispit i radno iskustvo od minimum 5 godina na istim ili sličnim poslovima.
Direktor za ljudske resurse
Kreira i implementira strategiju i politiku za razvoj ljudskih resursa. Odgovoran za planiranje i sprovođenje procesa regrutacije i selekcije kandidata u skladu sa planom zapošljavanja osnivača/vlasnika Televizije. Izrađuje, vodi i ažurira kompletnu administraciju i evidenciju o zaposlenima. Organizuje prijavu i odjavu zaposlenih. Osigurava blagovremeno prikupljanje svih podataka neophodnih za obračun plata. Održava baze podataka za godišnje odmore i bolovanja zaposlenih. Vodi internu komunikaciju. Upoznaje zaposlene sa poslovnom politikom i važećim procedurama Televizije, i vodi računa o njihovoj dosljednoj primjeni.  Obavlja sve dnevne administrativne poslove, kao što su izdavanje potvrda i rješenja za zaposlene. Organizuje kurseve propisane zakonom – protivpožarna zaštita, bezbjednost i zdravlje na radu i slično. Odgovoran za praćenje i primjenu propisa iz oblasti rada i radnih odnosa, kao i propisa iz oblasti zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja. Izrađuje internu dokumentaciju, pravilnike i procedure u skladu sa zahtjevima Televizije i zakonima na snazi. U njegovu nadležnost spadaju i svi ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog, a što spada u djelokrug poslova.
Uslovi su visoka stručna sprema društvenog smjera i radno iskustvo od minimum 3 godine na istim ili sličnim poslovima.
Ukoliko želite biti dio najuspješnijeg tima u medijima na nekoj od pozicija koje tražimo, prijavite se i pošaljite nam vaš CV sa motivacionim pismom i uz naznaku pozicije za koju aplicirate na konkurs@atvbl.com do 31. marta.
Više informacija možete pronaći OVDJE.