SOC raspisuje konkurs za posao: tražimo koordinatora_icu programa

Sarajevski otvoreni centar raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto:
Programski_a koordinator_ica
Oblast rada: ljudska prava LGBTI osoba

Opis pozicije
Sarajevski otvoreni centar traži programskog koordinatora_icu koji_a će u sklopu programskog tima Sarajevskog otvorenog centra samostalno implementirati programe i projekte iz oblasti ljudskih prava, sa fokusom na prava LGBTI osoba.
Programski koordinator_ica će učestvovati u implementaciji postojećih, ali i razvoju novih programa i projekata.
Poslovni zadaci

 • Planiranje, implementacija, evidencija i evaluacija projektnih/programskih aktivnosti.
 • Praćenje stanja u oblasti ljudskih prava u skladu s projektnim/programskim zaduženjima, provođenje istraživanja, analiza prikupljenih podataka, izrada izvještaja i policy dokumenata i prijedloga, te pravovremeno reagovanje na kršenja ljudskih prava LGBTI osoba kroz različite mehanizme njihove zaštite.
 • Praćenje političke situacije u BiH i rada nadležnih institucija i drugih relevantnih organizacija civilnog društva; organizovanje i održavanje zagovaračkih sastanaka s identifikovanim relevantnim akterima u cilju unapređenja stanja u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba, te ulaganja prijedloga i amandmana na razvijene politike, zakone, dokumente i izvještaja u cilju unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba.
 • Izvještavanje prema domaćim i stranim organizacijama, mrežama i inicijativama u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, te održavanje konsultacija s drugim organizacijama civilnog društva u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba u svrhu izvještavanja i zagovaranja prema domaćim i stranim institucijama.
 • drugi poslovi po potrebi i nalogu nadređenih.

Minimalni uslovi koje kandidat_kinja treba da ispunjava su:

 • završen fakultet društvenog smjera (ili apsolventski status), po mogućnosti pravni fakultet;
 • dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • osnovno poznavanje nacionalnih i međunarodnih pravnih mehanizama u oblasti prava lezbejski, gej, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba;
 • organizacijske sposobnosti i sposobnosti komunikacije i rada sa različitim ciljnim skupinama;
 • odlično poznavanje rada na računaru;
 • odlično poznavanje engleskog jezika.

Način prijave
Svaka prijava treba sadržavati:

 • motivaciono pismo;
 • CV (info o obrazovanju, dosadašnjem radnom i volonterskom iskustvu itd);
 • dva kontakta (ime i prezime, organizacija, mail, broj telefona itd.) za osobe koje vas mogu preporučiti;
 • drugi dokumenti po izboru kandidata_kinje.

Prijave treba isključivo slati putem maila na adresu office@soc.ba do kraja dana 17.5.2021. sa naslovom: «PRIJAVA NA OGLAS». Kandidati_kinje koju prođu u uži krug selekcije bit će pozvani_e na testiranje i intervjuisanje. Svi kandidati_kinje će biti informisani_e do 30. maja 2021. o ishodu njihove prijave.
Dodatne informacije na linku.