CIVITAS program studentske prakse na daljinu (Video)

Zbog pandemije korona virusa studentska praksa će se odvijati u potpunosti u digitalnoj stvarnosti, organizirana u tri virtuelna odjeljenja Civitas Bosne i Hercegovine.
U odjeljenju 3 studenti se bave znanstveno istraživačkim radom, a predmet njihovog istraživanja su participativne metode učenja i poučavanja u predmetnoj nastavi građanskog obrazovanja.
U drugom odjeljenju istražujemo politički angažiranu umjetnost i društvene pokrete za mir i ljudska prava.

Prvo odjeljenje radi na razvoju alata koji se baziraju na matematičkom i digitalnom kompetencijom, a učenike osposobljavaju za život u demokraciji u digitalno doba.