Prijava za učešće u konferenciji: Forum mladih intelektualaca

Institut za dunavsku regiju i Centralnu Evropu poziva mlade intelektualce iz Centralne i Jugoistočne Evrope da se prijave za učešće u Forumu mladih intelektualaca, koji će se održati u periodu od 2 do 6. decembra 2020. godine u Beču, Austrija.

OBLAST:
Više oblasti
OPIS
Dvadeset mladih istraživača iz cijele Evrope je pozvano da predstavi i diskutuje rad na temu Foruma i da se međusobno upoznaju. Konferenciju će voditi eksperti iz više oblasti, u okviru 4 tematske cjeline: Evropa kao prostor mira i stabilnosti, Evropa kao prostor za kulturološku raznolikost, Evropa kao globalni igrač i Ukoliko ne EU, da li postoji alternativa? Troškove puta i smještaja snosi organizator konferencije.
USLOVI
Da bi se prijavili za učešće, kandidati moraju raditi u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, u oblasti sigurnosti i bezbjednosti, kulturoloških studija, političkih nauka, ekonomije, geografije, sociologije, nauke o medijima i istorije.
NAČIN PRIJAVE
Kandidati su u obavezi proslijediti CV, sažetak naučnog istraživanja i kopiju uplatnice u iznosu od EUR100 za učešće na konferenciji, putem maila: d.martinek@idm.at
ROK ZA PRIJAVU:
20. septembar 2020. godine
Detaljnije na: http://www.idm.at/…/item/7th-young-scholars-forum-2020
(mladiinfo.me)