Prijavite se za Youth4cohesion program

The Adriatic Ionian Euroregion raspisuje poziv za učešće u projektu Youth4cohesion (Y4C). Biće odabrano 60 mladih iz različitih zemalja.
youth4cohesion
OBLAST:
društvena kohezija
OPIS:
Odabrani učesnici imaće priliku da saznaju više o kohezionoj politici EU, da uspostave dijalog sa strukturama koje donose odluke i da razumiju kako funkcioniše sprovođenje politike zasnovane na projektima. Projekat Youth4cohesion finansira Evropska komisija – Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku, u okviru Podrške za angažovanje građana u sprovođenju poziva za kohezijsku politiku, a ima za cilj stimulisanje mladih i omladinskih organizacija da se uključe u novu kohezionu politiku. Poziv je posebno usmjeren na stvaranje radne grupe koja će proučavati evropske, nacionalne, regionalne programe i identifikovati uključene vlasti. Cilj ove aktivnosti biće da podstakne mlade ljude da preuzmu vlasništvo nad kohezionom politikom i uključe se u donošenje odluka i sprovođenje programa zasnovanih na projektima kao zainteresovane strane. Aktivnosti će se odvijati na mreži putem 5 vebinara, sa fokusom na jedan od prioriteta kohezijske politike: – pametnija Evropa, – zelenija Evropa bez ugljenika, – povezana Evropa, – socijalnija Evropa, – Evropa bliža građanima) .Predviđeno je da on-line vebinari počnu u maju i odvijaće se tokom 2021. godine, dok će se konferencija o pokretanju Youth4cohesion održati on-line 9. aprila 2021. godine. Više informacija o programu vebinara pružiće se ubrzo nakon završetka postupka odabira. Svaki učesnik dobiće nagradu graditelja kohezije i biće dio stalne mreže “Young Cohesion Builders”.
USLOVI ZA PRIJAVU:
Akcija je namijenjena mladima (starosti 18-35 godina) i omladinskim organizacijama sa sedištem u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji i Crnoj Gori. Takođe će biti dobrodošlo učešće Sjeverne Makedonije, Srbije, Slovenije i Kosova *.
NAČIN PRIJAVE:
Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem onlajn forme na LINKU
ROK ZA PRIJAVU:
30.03.2021. godine
Više informacija na:
https://www.adriaticionianeuroregion.eu/…/call-for…/
(mladiinfo.me)