Cyber terorizam u Europi

Europa – epicentar evolucije terorizma

Europa je postala epicentar nedavne evolucije terorizma, sa Francuskom, koja se nalazi na 30. mjestu po Indeksu globalnog terorizma 2018. godine. To odražava njenu izloženost napadima poslednjih godina. Francuska je jedna od zemalja sa najvišim rangom u indeksu koja nije direktno uključena u oružani sukob. Oružani sukob se smatra primarnim pokretačem terorizma. Ona je tako visoko rangirana jer je bila izložena brojnim napadima u posljednje vrijeme. Gerilskim taktikama, urbanom ratovanju, bombašima samoubojicama u Parizu i napadu kamiona u Nici. Ona pokazuje da država i službe sigurnosti nisu efikasne. Neadekvatne su u pokrivanju ranjivosti koje proističu iz novih prijetnji terorizma. Zajedno s tim, hibridizacija terorizma i cyber svijeta je efektivno oružje u propagandi i ideologiji. Širenje ekstremističkih uvjerenja, olakšavanje regrutiranja i radikalizacije, ali i direktno poticanje terorističkih napada.

Radikalizacija putem interneta

Takav je bio slučaj odrubljivanja glave francuskom svećeniku u Normandiji u julu 2016. godine. Počinitelji nisu bili samo radikalizirani na internetu, nego su primili svoje direktive i naređenja da obavljaju svoje zadatke putem mobilnih mreža. Ovo slijedi veći trend, koji je zabilježila Radna grupa za finansijske aktivnosti u 2015. godini, da je internet najčešće korišteni alat za regrutaciju, kao i podršku terorističkim organizacijama.

“Mnoge terorističke akcije u Europi nisu samo planirane u Siriji, već su vođene uživo iz Sirije, putem interneta i šifrovanih internet komunikacijskih platformi”

Dok su službe za unutrašnju sigurnost reagovale na terorističke napade i događaje uz pomoć vojnih i obavještajnih jedinica, terorističke organizacije su pronašle ranjivost, koja se nalazi na nejasnoj granici unutrašnje i vanjske sigurnosti. Unutar ove sive zone između terorizma i pobune, između konvencionalnih i nekonvencionalnih tehnika i ciljeva, između stvarnog i virtualnog svijeta, izuzetno je teško doći do prave prevencije i pravog odgovora.
“Mnoge terorističke akcije u Europi nisu samo planirane u Siriji, već su vođene uživo iz Sirije, putem interneta i šifrovanih internet komunikacijskih platformi”. Uprkos generalnom porazu grupa kao što je ISIL na terenu, koje nisu u stanju da planiraju i izvrše usmjerene napade na europske ciljeve, domaći teroristi ostaju prijetnja, posebno kada grupe kao što je ISIL prebacuju svoj fokus sa ohrabrivanja “džihada” putujući regionom, i umjesto toga ohrabruju sljedbenike da vrše napade u svojim zemljama.

Cyber terorizam je novi front u borbi protiv terorizma

Domaći terorizam ili terorizam usamljenog vuka može biti inspirisan i kontrolisan od strane vanjskih terorističkih grupa ili operativaca u izvršenju njihovih zločina, a državni odgovori se razvijaju samo nakon prvog udara ovog novog tipa napada. Države bi trebale biti proaktivne u pogledu napada cyber terorizma i trebale bi vratiti sigurnost, posebno u Europu, poduzimanjem preventivnih mjera učeći o dostupnim strategijama, alatima i tehnikama vezanim za cyber terorizam. Ne treba voditi nove ratove sa strategijom prethodnog: cyber terorizam je novi front.
Izvor: Visions of Humanity
 
 

Posljednji postovi