Dileme – Uloga NVO sektora u BiH (VIDEO)

Prošle sedmice emitovano je posljednje izdanje dijaloške emisije Dileme, za ovu sezonu… Govorilo se o nevladinim organizacijama i njihovoj ulozi? Koliko NVO sektor poboljšava kvalitet života u BiH? Da li njihovo postojanje tupi oštricu subverzivnog djelovanja?

Za Dileme govore:
Maida Zagorac, Mreža za izgradnju mira / Network for Building Peace
Marina Mimoza, Street Arts Festival Mostar
Boriša Mraović, Crvena Association for Culture and Art
Dina Bajrektarevic, Tuzlanski otvoreni centar
Benjamin Cengic, Obojena Klapa
I Jasmin Hasanović, čije razmišljanje na ovu temu je svakako bilo svrsishodno ponoviti…Hvala svima koji su učestvovali, kako u ovom, tako i u svim prijašnjim izdanjima ove emisije.
Veliko HVALA kolezi i uredniku emisije, Zami Emir Zametica sa kojim je zaista ugodno raditi i rasti.
Dileme bi se, trebale nastaviti na jesen….do tad; sretan život, ko slavi…

(BHRT)