Dodjela nagada „Ravnopravno – različiti“ za liderke i lidere sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, sa posebnim zadovoljstvom objavljujemo epilog kampanje za dodjelu nagrada “Ravnopravno-različiti” za liderke i lidere sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, kao originalnog pokušaja da se istaknu postignuća osoba s invaliditetom koji su u svom životu, radu i području djelovanja poslužili kao uzor i inspiracija drugima u razvoju zajednice i stvaranju društva jednakih mogućnosti.
Aktivnost je organizovana u okviru projekta ”Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” koji finansira Evropska unija, a realizuju Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nešto Više”. Projekat ima za cilj da poveća uključenost organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija BiH u domenu socijalne inkluzije s posebnim akcentom na prava i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.
Dobitnici nagrade „Ravnopravno-različiti“ su Fatma Bulić, liderka sa invaliditetom u domenu promocije i zagovaranja za prava osoba sa invaliditetom i Stjepan Perković, lider sa invaliditetom za postignuća u umjetnosti koja služe kao motivacija i inspiracija drugima u njihovom razvoju i doprinosu zajednici. U znak zahvalnosti za višegodišnji doprinos u zagovaranju za prava osoba sa invaliditetom dodijeljene su dvije dodatne nagrade „Ravnopravno-različit“’ Nadi Stuhli i Dragici Bekanović, koje već decenijama predano rade u pokretu za prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. U sklopu kampanje, ukupno je zaprimljeno 60 nominacija za 44 osobe u dvije kategorije.
Željko Volaš, predsjednik Organizacije amputirаca UDAS je istaknuo: „Nagrada ‚Ravnopravno-različiti‘ promovira liderke i lidere sa invaliditetom i podiže svjesnost o osobama sa invaliditetom kao jednoj od najozbiljnije marginalizovanih skupina čiji se talenti i potencijali nedovoljno koriste, a doprinos razvoju zajednice često ignoriše. Lideri sa invaliditetom sa svojim kapacitetima i ekspertizom su elemenat koji potencijalno nedostaje kao doprinos razvoju zajednica“.
Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju, Delegacije Evropske unije u BiH, rekao je da je pomoć Evropske unije usmjerena na doprinos stvaranju društava koja, usprkos svojoj različitosti i ograničenjima, imaju jednake mogućnosti. „Jačanjem jedinstvenog koncepta ljudskih prava postoji i potreba za podizanjem svijesti o jednakosti i sposobnostima osoba s invaliditetom. Važno je da i osobe sa invaliditetom usvoje svijest o svojim pravima, ali i obavezama koje društvo prema njima ima. Moramo ukloniti prepreke koje ih ograničavaju i usredotočiti se na talente i potencijale, a ne na ograničenja. Uspjeh je moguć, samo se moramo dovoljno potruditi ”, rekao je Vannini.
Evropska unija je za projekat ”Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” izdvojila 500.000 eura s ciljem kreiranja uslova za integraciju osoba sa invaliditetom. Kroz zagovaračke kampanje i promociju prava osoba sa invaliditetom, radi se na podizanju kapaciteta lokalnih nosioca vlasti, te uključenju organizacija civilnog društva u proces konsultacija i donošenja odluka značajnih za osobe sa invaliditetom.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Organizaciju amputiraca UDAS na 051 439 239 ili info@udas.rs.ba.
(udas.rs.ba)

Posljednji postovi