EU i UN Women pozdravljaju usvajanje Zaključka za usvajanje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH

Sarajevo, 28.07.2021. – EU i UN Women pozdravili su danas usvajanje Zaključka za usvajanje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH, ocjenivši ovaj čin “važnim korakom ka poštivanju obaveza koju je BiH potpisala prilikom ratifikacije Istanbulske konvencije”.
Podsjećamo da je juče u Sarajevu na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH razmatran Nacrt novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici kada je usvojen Zaključak da predloženi Nacrt zakona ide dalje u proceduru javne raspave u trajanju 60 dana.
Fondacija lokalne demokratije (FLD) je sa mrežom nevladinih organizacija “Sigurnom mrežom” i uz podršku ekspertske radne grupe izradila Nacrt novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, s ciljem usklađivanja zakonodavnog okvira i politika sa međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i drugim oblicima diskriminacije.
Podsjećamo da su početkom ovog mjeseca šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Johann Sattler i predstavnik UN Women u BiH, David Saunders pozvali vlasti u FBiH da hitno usvoje novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH i tako ispoštuju obavezu koju su potpisali ratifikacijom Istanbulske konvencije.
“Nasilje nije privatna stvar!” je slogan pod kojim se provodi zagovaračka kampanja za usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, s ciljem njegovog usklađivanja sa preporukama Istanbulske konvencije.
Kampanju provodi Fondacija lokalne demokratije u BiH (FLD) sa članicama Sigurne mreže, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, uz podršku Evropske unije i UN Women, u saradnji sa organizacijama civilnog društva u BiH.
Za više informacija molimo kontaktirajte: 061 828 409, 033 237-240
FLFondacija lokalne demokratije u BiH
Ul. Bravadžiluk bb, 71000 Sarajevo, BiH
E-mail: tubsasa@bih.net.ba