UN Women u BiH: Poziv vlasti u FBiH da usvoji novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Predstavnik UN Women u Bosni i Hercegovini David Saunders pozvao je vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) da hitno usvoje novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, koji će biti razmatran 5. jula 2021. godine na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, prenosi Anadolu Agency (AA).

“U BiH, polovina svih žena i djevojaka uzrasta preko 15 godina iskusile su ozbiljno nasilje, često u kući, a počinitelj je skoro uvijek muškarac. Sigurnost je prva obaveza Vlade. BiH je ratificirala međunarodne konvencije za zaštitu žena i djevojaka, kao što je Istanbulska konvencija, koja se zalaže za zaštitu žrtava nasilja i pružanje pomoći u skladu sa globalnim standardima”, poručio je Saunders u video poruci u sklopu kampanje “Nasilje nije privatna stvar“.
On je skrenuo pažnju na važnost usluga koje su dostupne i prihvatljive svima koji su preživjeli porodično nasilje.
“Žene i djevojke koje trpe nasilje nemaju jednaku zaštitu. To zavisi od toga gdje žive. Entitetski zakoni variraju, oni nisu harmonizirani sa Istanbulskom konvencijom. I što je još nevjerovatnije, većina djela seksualnog nasilja nisu kažnjiva u očima zakona. To znači da se ne tretiraju u krivičnom zakonu ni u jednom entitetu, niti u Brčko distriktu. Ovo šalje pogrešnu poruku da je nasilje prihvatljivo i to stvarno mora prestati”, poručio je Saunders.

“Nasilje nije privatna stvar” je slogan pod kojim se provodi zagovaračka kampanja za usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH.
Kampanju provodi Fondacija lokalne demokratije u BiH (FLD) sa članicama Sigurne mreže, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, kojeg sa organizacijama civilnog društva u BiH provodi UN Women uz podršku Evropske unije.
Mreža nevladinih organizacija Sigurna mreža, kojom koordinira FLD, je uz podršku ekspertske radne grupe izradila nacrt novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u bh. entitetu FBiH, s ciljem usklađivanja zakonodavnog okvira i politika sa međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i drugih oblika diskriminacije.
Nakon niza zagovaračkih aktivnosti Sigurne mreže, Komisija za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma FBiH je uz podršku Odbora za ljudska prava i Komisije za rad i socijalnu politiku, predložila nacrt novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici koji će se naći na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH 5. jula ove godine.​​​​​​​
(Tuzlanski.ba)