EU projekat Reload Western Balkans objavio je prvi regionalni poziv

EU projekat Reload Western Balkans objavio je prvi regionalni poziv

EU podržava civilno društvo i mlade u regionu sa više od 12 miliona eura.

Prioriteti ovog poziva:

  • Saradnja i mobilnost mladih kroz kulturu i sport
  • Saradnja mladih i angažman zajednice
  • Angažman mladih i akcije volontiranja za zaštitu okoliša #ZelenaAgenda
  • Razvoj vještina i ekonomsko osnaživanje mladih

Za novi poziv za projekte finansiraju se ideje u iznosima od 30.000 do 60.000 eura po projektu

Rok za prijave 11.9.2023.

https://shorturl.at/anwX4

Preuzeto sa: euinfo.ba

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“