Ukupno 300.000 eura za civilno društvo na Zapadnom Balkanu

RYCOnnecting You(th): Otvoren poziv za podnošenje prijedloga projekata za OCD
(Tirana, 10 jul 2023.) – Dobre vijesti stižu iz Tirane za organizacije civilnog društva (OCD) na zapadnom Balkanu. Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO) pokrenuo je novi otvoreni poziv za podnošenje prijedloga projekata za OCD, pod nazivom „RYCOnnecting You(th)“. Ovo je peti put da RYCO organizuje Otvoreni poziv za OCD u regionu u poslednjih sedam godina.

Otvoreni poziv RYCOnnecting You(th) ima dvije glavne tematske oblasti: Izgradnja mira i pomirenje i Osnaživanje mladih i angažman u društvu. Opšti cilj je podrška civilnom društvu na Zapadnom Balkanu da podstakne pomirenje, izgradnju mira, regionalnu saradnju i interkulturalno učenje pružajući mladim ljudima mogućnosti koje stvaraju prostor za dijalog, uzajamno učenje i veće razumijevanje u cijelom regionu.
Ukupna finansijska koverta za ovaj poziv je 300.000 eura, dok je veličina grantova između minimalno 15.000 eura i maksimalno 30.000 eura. Pravo na prijavu imaju neprofitne OCD, osnovane na Zapadnom Balkanu 6 (WB6): Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija, koje postoje najmanje godinu dana prije pokretanja ovog poziv za podnošenje predloga.

RYCO prepoznaje dodanu vrijednost saradnika koji mogu podržati partnerstvo u daljem postizanju ciljeva i ishoda svojih projekata, tako da se OCD mogu udružiti sa sljedećim suradnicima iz WB6: kulturnim institucijama (privatnim i javnim), sportskim udruženjima i organizacijama u oblast sporta, sindikati, obrazovne institucije kao što su univerziteti i instituti (javni i privatni), neformalne grupe mladih sa dokazanim iskustvom u radu sa i za mlade.

Rok za podnošenje prijava je 15. avgust 2023. Više informacija o Otvorenom pozivu RYCOnnecting You(th) dostupno je na web stranici www.rycowb.org

RYCO je međuvladina organizacija koja se bavi izgradnjom mira, pomirenjem i saradnjom u regionu kroz programe razmjene mladih. Osnovale su ga vlade WB6 u julu 2016. u okviru Berlinskog procesa. RYCO-ov program fokusira se na stvaranje mogućnosti za mlade ljude da se uključe u aktivnosti koje grade međusobno razumijevanje i pomirenje u građanskom, društvenom, obrazovnom, kulturnom i sportskom domenu. RYCO inicira i učestvuje u kreiranju politike i zalaže se za reformu. Podržava razvoj političkog i društvenog okruženja koje osnažuje i olakšava razmjenu mladih.


*Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih Nacija 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

 

Preuzeto sa: mreza-mira.net

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“