Filozofski fakultet UNTZ: Panel diskusija “Filozofski NE ŠUTI”

Učešće u diskusiji može biti i anonimno, a cilj je stvaranje sigurnog prostora za prijavljivanje bilo kakvog oblika uznemiravanja, diskriminacije ili nasilja po bilo kojem osnovu.
U srijedu, 3. februara 2021. godine u 17.00 sati će biti održana online panel diskusija pod nazivom “Filozofski NE ŠUTI”.
Diskusija je dio programa IV ciklusa otvorenih predavanja “Srijeda na Filozofskom fakultetu”, a cilj joj je doprinijeti stvaranju sigurnog prostora za prijavljivanje bilo kakvog oblika uznemiravanja, diskriminacije ili nasilja po bilo kom osnovu (spolna pripadnost, rodni identitet, seksualna orijentacija, etnička, vjerska i socijalna pripadnost i drugo).

Učesnici diskusije u ime organizatora su:

  • prof.dr. Nihada Delibegović Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta
  • prof.dr. Ljubica Tomić Selimović, prodekanica za nastavu i studentska pitanja Filozofskog fakulteta
  • prof.dr. Jasmina Husanović, Filozofski fakultet
  • prof.dr. Damir Arsenijević, Filozofski fakultet
  • Aida MustačevićCipurković, psihoterapeutkinja, Viva žene Tuzla
  • Maida Šljivić, predsjednica Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta
  • Moderator: doc.dr. Gabriel Pinkas, prodekan za naučno-istraživački rad Filozofskog fakulteta

Sve zainteresirane molimo da se prijave putem linka.
Rok za prijavu je srijeda, 03. februar do 10.00 sati. Za registraciju nisu potrebni lični podaci, osim e-mail adrese, na koju će učesnici dobiti pristupni link (Zoom). Učešće u diskusiji može biti i anonimno.
(Tuzla.info)