FOKUS GRUPA MREŽE ZA IZGRADNJU MIRA: BRIGA O SEBI I EMOCIONALNO BLAGOSTANJE

Molimo vas da nam se pridružite na kratkoj fokus grupi tokom koje ćemo razgovarati o praksama i iskustvima brige za sebe i emocionalnog blagostanja. Koliko i kako se brinemo za sebe? Na koji način se nosimo sa trenutnom kriznom situacijom ali i drugim izvorima stresa? Koja podrška i u kojem obliku nam je potrebna?
Tokom fokus grupe razmatrati ćemo ova i druga pitanja, a koja će nam poslužiti da procjenimo koliko se i kako pojedinci/ke brinu o sebi i važnosti ovakvih praksi za emocionalno blagostanje. Saznanja ćemo koristiti za kreiranje naših edukativnih programa u narednim aktivnostima Mreže kroz koje želimo da podstaknemo lični razvoj svih zainteresiranih.
Molimo vas da se prijavite za učešće putem web obrazca:
https://www.surveymonkey.com/r/FG1emocije
Radujemo se opuštenom druženju i prilici da razmišljamo o sebi i za sebe.
(mreža-mira)