Fondacija FONSS stipendira redovne studente u 2020/2021. godini

Fondacija FONSS raspisala je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020/2021. godini

Stipendiju ili smještaj u Domu, za vrijeme trajanja redovnog studija, može dobiti student koji zadovoljava sledeće uslove:

 • da je upisan kao redovni student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na konkurs sadrži:
1. Obvezna dokumentacija:

 • popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku),
 • molba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom
 • uvjerenje o redovnom školovanju
 • potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa)
 • ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova
 • ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim opštinskim uredima)
 • osobna fotografija
 • potvrda o visini posljednje tri plate, odnosno posljednje tri mirovine za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plati ili mirovini)
 • potvrda o nezaposlenosti za članove kućanstva koji nisu zaposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se porodica uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:

 • potvrda o redovnom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva
 • potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini
 • preporuka župnika.

Konkurs ostaje otvoren do 12. studenog / novembra 2020. Prijave na konkurs ispuniti i poslati na naš službeni e-mail Fondacije fondacijafonss@gmail.com, a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Gatačka 18, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
(studomat.ba)