Općina Prozor-Rama: Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2020/2021. godini

Općina Prozor-Rama raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020./2021. godini.
 Općina Prozor-Rama: Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2020/2021. godini
Raspisuje se Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Prozor-Rama za akademsku 2020./2021. godinu.
Osnovni kriteriji za dodjelu stipendija su:

  • Državljanstvo Bosne i Hercegovine,
  • Prebivalište u općini Prozor-Rama,
  • Redovni studenti drugih i viših godina studija,
  • Da nisu korisnici drugih stipendija.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je priložiti slijedeće:

  • Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor-Rama ili na web stranici Općine Prozor-Rama),
  • Potvrdu u kojoj se vidi da je student u akademskoj 2020./21. godini prvi put upisao godinu studija za koju se natječe,
  • Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),
  • Izjava o neprimanju druge stipendije.

Prijavu na Natječaj sa potrebnom dokumantacijom treba dostaviti najkasnije do 15.01.2021. godine putem pošte.
Više informacija pogledajte na zvanično web stranici Općine Prozor-Rama klikom ovdje.