Fondacija “Konrad Adenauer” dodjeljuje stipendije za akademsku 2020/2021. godinu

Predstavništvo Fondacije Konrad Adenauer u BiH i ove godine objavljuje konkurs za dodjelu 15 stipendija vrijednim studentima u Bosni i Hercegovini za akademsku 2020/2021. godinu.
 Fondacija “Konrad Adenauer” dodjeljuje stipendije za akademsku 2020/2021. godinu
USLOVI ZA PRIJAVU

  • redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godini integrisanog studija (sve studijske grupe) na nekom od univerziteta u BiH u akademskoj 2020/2021. godini
  • aktivan volonterski angažman u bosanskohercegovačkom društvu i prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti od početka studija uključujući i prvi ciklus)
  • kandidat/kinja ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina, državljanstvo BiH; interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija, kandidat/kinja ne smije primati stipendiju druge organizacije

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati/kinje popunjavaju formular i prilažu sljedeću dokumentaciju u elektronskoj formi:

  • motivaciono pismo (na njemačkom ili engleskom jeziku)
  • biografija
  • potvrda o prosjeku ocjena od početka studija uključujući i prvi ciklus (uvjerenje o položenim ispitima, screenshot iz univerzitetskog sistema i sl.)
  • potvrda o upisu u akademsku godinu 2020/2021 (potvrda o upisanom semestru, screenshot iz univerzitetskog sistema i sl.)
  • dvije preporuke ne starije od 3 mjeseca (akademska preporuka i preporuka o društvenom angažmanu)

Aplikacije se dostavljaju u elektronskoj formi kao jedan dokument u PDF formatu na sljedeći e-mail: sarajevo@kas.de. Rok za dostavljanje prijava je 25.11.2020. Uspješni kandidati bit će pozvani na virtuelni razgovor sa komisijom za izbor, koji će biti održan početkom decembra. Fondacija Konrad Adenauer zadržava pravo da naknadno zatraži dodatnu dokumentaciju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu, kao i prateći program za stipendiste. Konkurs je objavljen na Facebook stranici Fondacije Konrad Adenauer u BiH.
Više informacija možete pronaći ovdje.
(studomat.ba)