FONDACIJA KONRAD ADENAUER – KONKURS PRODUŽEN DO 5. NOVEMBRA

USLOVI ZA PRIJAVU

  • redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / od 4. godine naviše integrisanog studija (sve studijske grupe) na nekom od univerziteta u BiH u akademskoj 2023/2024. godini
  • aktivan volonterski angažman u bosanskohercegovačkom društvu i prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti od početka studija uključujući i prvi ciklus)
  • kandidat*kinja ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina, državljanstvo BiH; interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija,
  • kandidat*kinja ne smije primati stipendiju druge organizacije

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati*kinje šalju sljedeću dokumentaciju u elektronskoj formi:

  •  popunjen formular
  • motivaciono pismo (na njemačkom ili engleskom jeziku)
  • biografija
  •  potvrda o prosjeku ocjena od početka studija uključujući i prvi ciklus (uvjerenje o položenim ispitima)
  •  dokaz o upisu u akademsku godinu 2023/2024 (potvrda o upisanom semestru, screenshot iz univerzitetskog sistema), koji je moguće dostaviti naknadno po okončanjukonkursa
  • vije preporuke ne starije od 3 mjeseca (akademska preporuka i preporuka o društvenom angažmanu)

Aplikacije se dostavljaju u elektronskoj formi kao JEDAN dokument u pdf-formatu na sljedeći e-mail: sarajevo@kas.de. Rok za dostavljanje prijava je 05.11.2023.

Dokumentacija dostavljena u drugačijem formatu neće biti uzimana u razmatranje.

Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor u Fondaciju Konrad Adenauer. Fondacija

Konrad Adenauer zadržava pravo da naknadno zatraži dodatnu dokumentaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Bivši stipendisti*ce Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 320 KM mjesečno u trajanju od 10 mjeseci, kao i prateći program za stipendiste. Konkurs je objavljen na društvenim mrežama Fondacije Konrad Adenauer u BiH. (https://www.facebook.com/fondacijakonradadenauer.sarajevo.

Formular za prijavu 2023 do 5.11.

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“