Fondacija za kinematografiju Sarajevo: Sufinansiranje filmskih projekata 2020.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo na osnovu odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfera za kinematografiju” utvrđenog budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnog ministarstva kulture i sporta objavljuje Konkursa za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2020.godinu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 1.230.000,00 KM.
Sredstva Fondacije za kinematografiju za 2020. godinu će se dodijeliti za proizvodnju dugometražnih filmova sa odobrenim iznosom  od 900.000,00 KM, ali i proizvodnju kratkometražnih filmova kao šti su igrani, dokumentarni, animirani i eksperimentalni za koje su odobrena raspoloživa sredstva u iznosu od 160.000,00 KM.
Pored spomenutih sufinansiranje će se realizirati i za manjinsku bosanskohercegovačku koprodukcija za koju su raspoloživa sredstava u iznosu od 150.000,00 KM.
Raspoloživa sredstva u iznosu od 20.000,00 KM izdvojena su za razvoja dugometražnih filmova.
Sredstva Fondacije za kinematografiju u Sarajevu za 2020. godinu će se dodijeliti u skladu Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju.
Rok za dostavljanja prijava je 27.7.2020. godine, a rezultati Konkursa bit će poznati najdalje do 28.8.2020.godine.
(mreža-mira)