Foto-konkurs za prijem radova za izložbu fotografija na temu „Kultura dostupna svima”

Izložba će biti predstavljena u okviru Međunarodnog filmskog festivala „Uhvati film – BanjaLuka” koji će se održati od 12. do 14. oktobra 2023. godine

Humanitarna organizacija „Partner” iz Banje Luke priprema 12. izdanje „Uhvati film Banja Luka” festivala koji će se održati od 12. do 14. oktobra 2023. godine u Banjoj Luci. Pored filmskog programa u okviru kojeg će premijerno biti prikazani filmovi iz svih krajeva svijeta, koji su pristigli na ovogodišnji konkurs, posjetioce očekuje i zanimljiv prateći program. Dio programa biće i predstavljenje izložbe fotografija „Kultura dostupna svima”.  Kultura doprinosi razvoju cijelog društva, tako da kulturni sadržaji treba da jednako budu dostupni svima kako bi i osobe sa invaliditetom bile prepoznate i kao konzumenti i kao stvaraoci kulturnih sadržaja.

Cilj izložbe fotografija „Kultura dostupna svima” jeste senzibilisanje javnosti za umjetnički rad osoba sa invaliditetom, te značaj pristupačnosti institucija kulture i dostpunosti kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom. Konkurs za prijem radova biće otvoren do 1. аvgusta 2023. godine. Sve prijave će pregledati i ocijeniti naš žiri. Samo autori odabranih fotografija biće obaviješteni do 1. septembra 2023. godine. Sve odabrane fotografije biće dio izložbe „Kultura dostupna svima” i žiri će izabrati tri najbolja rada.

Uslovi prijavljivanja i učestvovanja:

Konkurs je otvoren za sve zainteresovane pojedince i organizacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Cilj je prikazati osobe sa invaliditetom kao konzumente ili stvaraoce u kulturi, bez nametanja teme arhitektonskih barijera. Maksimalno tri (3) fotografije mogu da se pošalju i ne smiju biti starije od dvije godine, a autori najboljih fotografija biće nagrađeni simboličnom nagradom.

Minimalna veličina digitalne ili digitalizovane fotografije je 2048 piksela po dužoj strani, isključivo JPЕG format, u srednjoj ili visokoj kompresiji (ne maksimalnoj), odnosno, do 5 megabajta. Svaka fotografija treba da bude označena naslovom. Radovi koji budu izabrani za izložbu biće predstavljeni pod naslovom koji im je autor dodijelio i imenom autora.

Potrebno je dostaviti biografiju autora sa kontakt podacima (telefon i e-mail). Radovi koji ne budu dostavljeni u roku, te ne budu ispunjavali navedene uslove, neće biti uzeti u razmatranje za izložbu na Festivalu.

Dostavljanje radova i pratećih materijala, sa naznakom „ Za Foto-konkurs ’Kultura dostupna svima’”, moguće je dostaviti na tri načina:
1. Elektronskom poštom na e-mail adresu: uhvatifilm.banjaluka@gmail.com (maksimalna veličina fajla je 5 MB);
2. Klasičnom poštom na adresu: Humanitarna organizacija „Partner”, Ul. Srđe Zlopogleđe 55, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH
3. Ličnom dostavom na optičkom disku (CD/DVD), u zatvorenoj koverti, u prostorije HO „Partner”, svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 časova. Sva pitanja u vezi sa foto-konkursom možete poslati na e-mail adresu: uhvatifilm.banjaluka@gmail.com

 

Audio-vizuelni centar Republike Srpske i Grad Banja Luka podržali su održavanje „Uhvati film Banja Luka” festivala.

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi