Glas na osnovu rada, a ne roda!

Sa željom da doprinesemo da se sve žene,  kandidatkinje na izborima,  posmatraju individualno kroz svoje kvalitete i kompetencije te da se ženi pruži prilika da pokaže svoje mogućnosti bez predrasuda i nepovjerenja, Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ postao je jedan od partnera projekta i kampanje „Ja glasam za ženu“.
Cilj kampanje je da skrene pažnju na potrebu da presudnu ulogu u procjeni kandidata imaju njihova postignuća i rad, a ne rod, te da svaka žena ima ime i prezime. Žena je, prije svega, individua s ličnim kapacitetima i aspiracijama i upravo zbog toga smo izabrali da kroz ovu kampanju govori žena, pričom, imenom i stavom, a ne statistika. Kao organizacija civilnog društva s dvodecenijskim radom iza sebe svakodnevno se susrećemo s fascinantnim životnim pričama, snagom i postignućima žene i željeli smo da ih i drugi postanu svjesni. Kampanja ne govori o ženama kao masi koja ima samo jedan predznak, već govorimo o ženi kao pojedinki čija postignuća trebaju biti vrednovana kao takva. Ne želimo da se na žene gleda kao na grupu, da ih se ocjenjuje na osnovu grešaka jedne od njih, niti da se svima pripusuju atributi kroz koje određena grupa posmatra ženu. Ne želimo predrasude, želimo objektivne procjene.
Istovremeno želimo naglasiti da prosperitet dolazi tamo gdje svi imaju jednake šanse i da uspiju i da pogriješe. Organizacije civilnog društva su među onima koji su najdirektnije svjesni da naše društvo, nažalost, brojnim grupama, po različitim osnovama, uskraćuje jednake prilike. Ovom kampanjom govorimo o „malobrojnoj“ polovini našeg društva. Jednake prilike nisu u kvotama, nisu u statistikama, nisu u floskulama, ma kako dobro zvučalo da nikoga ne treba izostaviti. Jednake prilike su kad nam je i za kandidata i za kandidatkinju jednako (ne)bitno kakvi su roditelji, supružnici, radnici, gdje su se školovali i šta od toga primjenjuju, koja su obećanja dali, a koja ispunili. Nisu jednake šanse kad nekima ne spočitavamo neostvarene planove i obećanja, kriminal i nesposobnost, a nekima spočitavamo i frizuru. Nisu jednake šanse ako jedne posmatramo kao pojedince, a druge kao kolektivitet. 
Izuzetno je važno da znamo na osnovu čega dajemo povjerenje svakoj osobi. Za nas je u tome suština ove kampanje, jer tako u cjelokupnom svom radu postupamo i vrednujemo, osobu po osobu, na osnovu kvaliteta i rezultata. 
Kampanju „Ja glasam za ženu“ vidimo samo kao početak razgovora koji će nastaviti lokalni predstavnici, organizacije, ali prije svega građani i građanke koji će ovakve primjere vrijednih i sposobnih žena promovirati u cilju prosperiteta svoje zajednice.
Kampanju implementira Westminster fondacija za demokratiju u partnerstvu s CEI Nahla, a uz podršku Vlade Ujedinjenog KraljevstvaVlade Švicarske i Vlade Kraljevine Nizozemske.
(nahla.ba)