Prijavite se na AdamStart Mini grant

AdamStart

OBLAST:
Preduzetništvo
OPIS
UNICEF svake godine 11. oktobra, na Međunarodni dan djevojčica, pokreće godišnju kampanju sa djevojkama kako bi pojačao njihov glas i zauzeo se za njihova prava u društvu. Ove godine, pod temom “Moj glas, naša jednaka budućnost”, AdamStart koristi priliku da zamisli bolji svijet nadahnut mladim adolescenticama, energičan i prepoznat. Kako adolescentice širom svijeta potvrđuju svoju moć kao nositelji promjena, AdamStart-ov Međunarodni dan za djevojke 2020. usredsrijediće se na stvaranje povoljnih okruženja u kojima će da žive bez rodno zasnovanog nasilja, štetnih praksi i gdje će naučiti nove vještine prema budućnosti koju odaberu kao generacija aktivista. Odabrane ideje moraju biće smještene unutar platforme devete pekinške konferencije za žene.
USLOVI
Pravo na prijavu imaju ženske osobe starosne dobi od 18 do 25 godina koje imaju nove ideje s jasnim planom održivosti.
NAČIN PRIJAVE
ROK ZA PRIJAVU:
09.11. 2020. godine
Detaljnije na linku:
(mladi.org)