Globalni samit mira New York 2023.

Global Peace Chain otvorio je prijave za Global Peace Summit New York 2023. Globalni mirovni samit New York 2023. traje 4 dana i održat će se u New Yorku od 25. do 28. oktobra 2023.

Mir dolazi iz mogućnosti da doprinesemo najbolje što imamo, i sve što jesmo, ka stvaranju sveta koji podržava sve. Ali to je i obezbeđivanje prostora za druge da doprinesu najboljem što imaju i svemu što jesu. Predstavljamo vam Globalni mirovni samit u Njujorku 2023. koji je inicijativa za uticaj na svet okupljanjem svetskih lidera na jednom mestu. GPS Nev Iork ima za cilj da se poveže sa mladima, poboljša njihov glas za društvenu jednakost i uspostavi prijateljsku klimu među mrežama i društvenim porecima. Naša misija sa GPS Nev Iork-om je da mobilišemo mlade iz celog sveta da postignu 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija do 2030. GPS Nev Iork će takođe angažovati i sprovoditi aktivnosti u zajednici i mirovne dijaloge kako bi promovisao međuversku harmoniju, saosećanje i toleranciju za protivnapad nasilja i ekstremizma. Na ovom događaju, delegati će moći da razumeju zagovaranje ljudskih prava, razviju međunarodne mirovne inicijative, svest o društvenom miru do tolerancije i inkluzivnosti kroz svetsku mrežu.

Global Peace Chain otvorio je prijave za Global Peace Summit New York 2023. Globalni mirovni samit New York 2023. traje 4 dana i održat će se u New Yorku od 25. do 28. oktobra 2023. Kandidati iz bilo kog dela sveta mogu da se prijave za ovaj zapanjujući skup koji je GPC u potpunosti finansirao u Njujorku.

Najviša tačka GPS u Njujorku znači probuditi mlade da usavrše sposobnosti školovanja u harmoniji, rade sa razmenom misli i deljenjem zadataka, i umrežiti se sa složnim ljudima kao svetskim liderima za jednoglasni cilj MIR! Ove godine GPC će izabrati 200 kandidata iz sveta. Obezbeđivanje potpuno finansiranih, delimično finansiranih i samofinansirajućih mesta. Odbor za određivanje Globalnog mirovnog lanca komisije za selekciju biraće kandidate na osnovu njihovog iskustva i liderskih karakteristika.

Mogu se prijaviti mladi između 16-40 godina, otvorenog uma, visoko motivisani i strastveni, studenti, mladi stručnjaci se podstiču da se prijave, te one koji su oosvećeni postizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Benefiti:

 • 15 potpuno finansiranih, 25 delimično finansiranih i 160 samofinansiranih slotova
 • Avio karte i smeštaj (za finansirane delegate)
 • Asistencija pri viziranju
 • Prilika za interakciju sa globalnim liderima
 • Upoznajte se sa mladim društvenim preduzetnicima istomišljenika
 • Prilika da podelite svoj društveni uticaj
 • Sesije za mirovno obrazovanje i izgradnju kapaciteta za liderstvo
 • Diplomatski panel razgovori
 • Ključni govori
 • Fokusirane grupne diskusije
 • Grupne aktivnosti
 • Nagrade i sertifikati
 • Potpisnička kampanja
 • Kulturna prezentacija
 • Gala veče

 

Teme samita

Kako se vještačka inteligencija može koristiti da bi se obijezbedile široke mogućnosti obrazovanja za sve?
Kakve uticaje žene kao kreatorke politike mogu da ostvare u ostvarivanju svjetskog mira?
Kakvu ulogu društveni mediji mogu imati u podsticanju etničkog nasilja? Kako društveni mediji mogu minimizirati etničko nasilje?
Kako klimatske promene utiču na proizvodnju hrane i na taj način povećavaju nesigurnost hrane?
Ključne debate o preklapajućim oblastima rešavanja sukoba, ljudskih prava, izgradnje mira, upravljanja, procesa ekonomskog i političkog razvoja.

Prihvatljivi regioni:
Otvoreno za sve

Naknada za aplikaciju
30 USD (Ne može se refundirati i ne može se osporiti ako niste izabrani ni u jednoj kategoriji)

Načini transakcija
PayPal, bankovni transfer, Vestern Union

Kategorije
Potpuno finansirano, djelimično finansirano i samofinansirano

Važni datumi koje treba zapamtiti

 • Rok za prijavu: 15. jul 2023
 • Deklaracija o rezultatima: 22. jul 2023
 • Rok za potvrdu učešća: 30. jul 2023
 • GPS Njujork: 25.-28. oktobar 2023

 

Prijavi se klikom ovdje.

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“