Helmut Veith stipendije za studentkinje na magistarskim studijama

Helmut Veith stipendije se dodjeljuju motivisanim, ženskim osobama koje žele nastaviti studiranje u okviru magistarskog programa informacione tehnologije, na Univerzitetu za tehnologiju u Beču, Austrija. Bečki centar za logiku i algoritme je inicijativa Univerziteta za tehnologiju, u Beču. Nalazi se pri Fakultetu za informatiku i promoviše međunarodnu, naučnu saradnju na polju logike i algoritama.
Premium Photo | Casual style students walk along university modern  building, have a pleasant talk. two teen girls talking together in the  campus. two female college students while standing outdoors big urban
OBLAST:
Informacione tehnologije
OPIS:
Studentkinje kojima se dodjeljuje Helmut Veith stipendija primaju EUR 6 000 na godišnjem nivou, u trajanju od 2 godine. Nastava se odvija na engleskom jeziku, i to na sledećim magistarskim programima: logika i računarstvo, poslovna informatika, kompjuterska logika, računarski inženjering, nauka o podacima i mediji i računarstvo. Da bi mogle da konkurišu za stipendiju, studentkinje su u obavezi prethodno upisati jedan od navedenih magistraskih programa.
USLOVI:
Studentkinje dobitnice stipendije su u obavezi pokazati dobar rezultat na magistarskim studijama, živjeti u Austriji sve vrijeme studiranja. Za stipendiju se mogu prijaviti studentkinje iz cijelog svijeta.
NAČIN PRIJAVE
Da bi konkurisale za stipendiju, studentkinje su u obavezi priložiti propratno pismo, CV, motivaciono pismo, transkripte ocjena, diplomu i/ili sertifikate, kontakt detalje dvije osobe na koje se pozivaju (pismo preporuke), sertifikat o položenom TOEFL ili sličnom testu engleskog jezika i kopiju pasoša.
Ovjereni prevodi moraju biti na njemačkom ili engleskom jeziku. Aplikacija treba biti proslijeđena u PDF formatu, s nazivom dokumenta “document.pdf”. Aplikacija treba biti proslijeđena putem elektonske pošte na: ta.sc-cigol@retsam
ROK ZA PRIJAVU:
30. novembar 2020. godine
Detaljnije na: http://www.vcla.at/
(mladiinfo.me)