Help Desk za poduzetnike

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo, u okviru projekta LEADER podržanog od strane EU i Međunarodne organizacije rada (ILO), pokrenuli su “Help Desk za poduzetnike”. U okviru Help Deska, održavaju se sedmične sesije podrške na teme od interesa za nove i postojeće poduzetnike – vlasnike mikro, malih i srednjih preduzeća u Kantonu Sarajevo.

U četvrtak 30.03.2023., planirano je održavanje Help Desk sesije na temu: „Autorsko pravo i pravo intelektualnog vlasništva“. Sesiju će voditi Sabina Čelik, advokatica sa višegodišnjim iskustvom u radnom pravu.

Help Desk sesija će se održati putem Zoom aplikacije i u prostorijama Centra za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo, adresa Avde Jabučice 52, Sarajevo, sa početkom u 14:00 sati.

Svoje učešće na Help Desk sesiji možete potvrditi popunjavanjem Formulara za prijavu putem linka: https://forms.gle/JG9bmHFwERntdc5M8. Ohrabrujemo vas da na obrascu navedete specifična pitanja kako bi se voditeljica sesije mogla pravovremeno pripremiti za davanje adekvatnih informacija.

———————————————–

Help Desk za poduzetnike je organiziran u okviru projekta EU4BusinessRecovery koji podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis. Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4BusinessRecovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i ILO.

Za više informacija posjetite www.eu4business.ba

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“