IAC: Prijavite se za savjetnika u oblasti bioekonomije

Međunarodno savjetodavno vijeće za globalnu ekonomiju( IAC) traži mlade ljude koji su zainteresovani za globalni razvoj ekonomije. Globalni samit o bioekonomiji održaće se 16. i 20. novembra.
Cilj je da se okupi eklektično i geografski raznovrsna liderska grupa mladih ljudi širom svijeta, koji će na GBS 2020 djelovati kao ambasadori za bioekonomiju.
Opportunity to Participate in the Virtual Global Bioeconomy Summit 2020 •  مرجع | MARJ3
OBLAST
Ekonomija, bioekonomija
OPIS
Ambasadori će dobiti priliku da učestvuju u GBS2020 i predstave svoj rad međunarodnoj publici. Prije samita organizovaće se dvosatne sesije radi povezivanja mladih nadahnutih ljudi iz cijelog svijeta za razmjenu mišljenja i pokretanja otvorenog dijaloga o globalnom razvoju bioekonomije. Kandidatima se pruža prilika da učestvuju u izradi izjave za mlade na temu GBS 2020,kao i izveštaja o brigama, motivacijama, akcijama, pristupima i zahtjevima za razvoj bioekonomije u svijetu.
USLOVI
Mogu se prijaviti srednjoškolci i studenti, mladi istraživači i akademici, mladi profesionalci, kreatori politike i preduzetnici, mladi neprofitni lideri, novinari i influenseri starosne dobi između 15-35 godina. Neophodno je poznavanje engleskog jezika.
NAČIN PRIJAVE
Prijave poslati na mail adresu: info@gbs2020.net
ROK ZA PRIJAVU:
01.09.2020. godine
Detaljnije: https://gbs2020.net/about/call-for-applications/