Institut za razvoj mladih KULT podržao inicijativu „I kopija vrijedi“

Upis na visokoškolske ustanove jedna je od najvažnijih odluka za maturante, a izbor za isključivo jedan fakultet ili odsjek ponajveća dilema svršenih srednjoškolaca. Kako bi ovaj proces bio olakšan Asocijacija srednjoškolaca u BiH (ASuBiH) od 2015. godine zagovara inicijativu „I kopija vrijedi“, kako bi srednjoškolcima završnih razreda bilo omogućeno da apliciraju za upis na fakultete i sa ovjerenom kopijom. Institut za razvoj mladih KULT pruža podršku nastavku ove inicijative kako bi upis na svim javnim univerzitetima u BiH bio omogućen sa ovjerenom kopijom.

Potpisivanjem ugovora između Instituta i ASuBiH-a ozvaničeno je partnerstvo na ovoj inicijativi, a Institut će pružiti finansijsku i mentorsku podršku u provođenju inicijative „I kopija vrijedi“. Do sada je ova inicijativa usvojena na pet visokoškolskih ustanova u BiH, i to univerziteti u Sarajevu, Zenici, Bihaću i Tuzli, te Sveučilište u Mostaru. Kroz saradnju s Institutom, ASuBiH će zagovarati promjenu upisne politike na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i univerzitetima u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.
„Preko 90% srednjoškolaca jasno i glasno je podržalo inicijativu u 55 zajednica širom BiH“, izjavila je Azra Sorguč, predsjednica ASuBiH-a i dodala da su usvajanjem inicijative na ovih pet univerziteta zadovoljni i učenici, ali i menadžmenti univerziteta. Kako navodi Azra, univerziteti su zadovoljni jer se maturanti lakše odlučuju predati upisne materijale i vidljivija je sloboda izbora, što na nekim univerzitetima rezultira povećanjem broja upisanih studenata. S druge strane učenicima ova inicijativa omogućava veći izbor fakulteta, smanjuje stres od neuspjelih upisa, ali i umanjuje troškove eventualno ponovnog upisa na dodatnom upisnom roku.
U ASuBiH-u su svjesni mogućnosti za dodatno usavršavanje inicijative i zajedno s univerzitetima uočili su da nepostojanje online sistema upisa, koji bi omogućio harmoniziran pristup formiranju konačnih rang listi kandidata, izaziva određenu neizvjesnost i nesigurnost u pogledu konačnog opredjeljenja za upis na neki od fakulteta.
Njihova želja je da inicijativa „I kopija vrijedi“ bude usvojena na svim javnim univerzitetima u BiH, kako bi svi srednjoškolci imali jednake prilike za upis željenog fakulteta.
Ova inicijativa je podržana zahvaljujući sredstvima Ambasade Švedske u BiH.
(mladi.org)