Izbori u Mostaru – Je li vam ovo #prviput?

Građani Mostara, uključujući i mlade, birat će, u decembru, vlast na lokalnim izborima, prvi put nakon 12 godina. Prvi put mladi neće biti diskriminisani i imat će priliku da kreiraju svoju svakodnevnicu. U dugom procesu koji se odvijao u gradu na Neretvi proteklih 12 godina, osnovna ljudska prava oduzeta su svim građanima, a posebno su uskraćeni mladi koji nikada nisu imali priliku birati. Sedamnaestogodišnja Lamija iz Mostara svjesna je te poražavajuće činjenice i kaže da je sigurna, iako sama još nema pravo glasa, da će ova godina donijeti promjene.
Je li vam ovo #prviput ?
„Poražavajuća činjenica je da izbori nisu održani 12 godina i da građani nisu imali mogućnost glasanja i mogućnost da donesu promjene. Zato smatram da sada trebamo iskoristiti naše vrijeme, glasati i ne dopustiti nikada da se prošlo razdoblje ponovi“ – kaže Lamija.
Lamija je sigurna da će izbori u gradu na Neretvi donijeti pozitivne promjene, da će grad oživjeti i da će se nagomilani problemi riješiti.
„Nadam se da će ovi izbori mladima dati neku novu nadu. Da će im pokazati da je ipak moguća promjena i da će im dati još više mogućnosti za njihov napredak. Nadam se da će se nova vlast više fokusirati na mlade i njihovo obrazovanje“ – pojasnila je.
Iako bez podrške, mladi Mostara, organizovali su se godinama unazad na različite načine. Iako priča o formiranju Vijeća mladih Grada Mostara počinje još 2004. godine, ovo tijelo službeno je formirano 2010., i predstavlja oko 30 000 mladih Mostara kroz svojih osam organizacija članica. Predsjednik Vijeća mladih Grada Mostara, Vedran Raguž, ponosno kaže da je mlade Mostara oduvijek zanimao aktivizam i poboljšanje stanja u gradu.
„Mladi su dali ogroman doprinos projektima Vijeća mladih Grada Mostara poput Simulacije Gradskog Vijeća 2016., (Iz)Bori se za Mostar, Sajma srednjih škola Grada Mostara, Street Arts Festivala, Let’s do it, Mostovi prijateljstva, We have a dream, sportskih natjecanja, mnogobrojnih javnih debata, okruglih stolova, humanitarnih i ekoloških akcija kao i kulturnih događaja“ – istakao je.
Tvrdi da su mladi u Mostaru i bez mogućnosti da učestvuju u političkim procesima, kroz samostalni angažman i aktivizam,  unaprijedili svoju životnu sredinu.
„Raduje nas trend povećavanja budžetskih izdvajanja za mlade Grada Mostara. Vijeće mladih Grada Mostara oduvijek je bilo i ostalo otvoreno za suradnju sa svim mladima i omladinskim organizacijama grada i regije. Iako nas tište slični problemi kao sve mlade u državi, rad Vijeća, naših članica i partnera kao i svih mladih grada dokaz je aktivizma i volje za unapređenje  životne sredine“  – pojasnio je Vedran Raguž, predsjednik Vijeća mladih Grada Mostara.
Podršku mladima u Mostaru pružaju i iz krovne organizacije mladih u Federacije BiH koji zajedno sa kolegama iz druge dvije krovne organizacije provode kampanju „Fakat mladi odlaze izlaze“, kojom žele da ukažu na probleme mladih u lokalnim zajednicama, ali i da ukažu na potrebu strateškog pristupa mladima. Predsjednica Vijeća mladih FBiH, Asja Dizdarević, smatra da se promjene dešavaju prije svega na lokalu.
„Mnogo stvari se u lokalnim zajednicama može unaprijediti kroz omladinski aktivizam i omladinsko organizovanje, ali ipak, kako bi došlo do neke krupnije promjene, poželjno je uključivanje u politički život zajednice. Politički angažman mladih ljudi je nešto što pozdravljamo i vjerujemo da upravo mladi politički kandidati najbolje razumiju probleme i potrebe populacije koju predstavljaju“ – pojasnila je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih FBiH.
Dodaje da su mladi Mostara godinama bili diskriminisani i obespravljeni i kaže da je zaista krajnje vrijeme za promjene u tom smislu.
„Koliko je trajala ova diskriminacija pokazuje činjenica da su mnogi mladi ljudi stasavali, dobijali glasačko pravo, ali danas kada napokon imaju pravo da biraju u Mostaru, oni više nisu mladi prema važećem Zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će mladi ljudi u što većoj mjeri iskoristiti svoje pravo glasa, da će se izboriti za svoja mjesta u Gradskom vijeću, i da će upravo mladi ljudi biti nosioci promjena u gradu na Neretvi“ – zaključila je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih FBiH.
U konačnici, predstavnici Vijeća mladih FBiH, nadaju se da se protekla mostarska decenija neće više nikada ponoviti i da će se za to pobrinuti upravo mladi čija je obaveza kreiranje svjetlije budućnosti za sve bh. građane. Pozivaju sve mlade Mostara da se uključe u političke procese i iniciraju promjene na lokalu.
(vijecemladih.ba)