JAVNI KONKURS ZA POZICIJU KOORDINATOR PROJEKTA

Za potrebe ureda u Sarajevu, Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BiH) angažuje jednu (1) osobu sa neophodnim iskustvom na pozicijuKoordinator projekta.

Glavni zadaci i odgovornosti:

Osnovna odgovornost koordinatora projekta je realizacija svih aktivnosti u sklopu programa koje realizuje YIHR BiH (Ured Sarajevo), uključujući:
• osiguranje kvalitetne i uspješne realizacije projektnih aktivnosti sukladno projektnoj dokumentaciji ipredviđenim budžetima;
• planiranje i realizacija projektnih aktivnosti u koordinaciji sa neposrednim rukovodiocem i ostalim osobljem;
• upravljanje projektnim budžetom, planiranje potrošnje u sklopu projekta, nadgledanje potrošnje i revizije iste radi poboljšanja efikasnosti utroška sredstava po projektnim aktivnostima;
• prikupljanje i analiza podataka potrebnih za monitoring i evaluaciju projekta kao i izvještavanje premadonatorima i menadžmentu;
• priprema projektnih zahtjeva, periodičnih i završnih izvještaja i svih informacija u vezi projekta kao iprijedloga za eventualne izmjene i dalji razvoj projekta;
• asistiranje u razvoju projektnih prijedloga iz srodne oblasti;
• održavanje partnerskih odnosa i suradnje sa institucijama na svim nivoima upravljanja, organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i ostalim akterima na realizaciji aktivnosti u sklopu projekta;
• organizacija i realizacija promotivnih aktivnosti i događaja u sklopu projekta, uključujući realizaciju javnihkampanja, press konferencija, radionica i drugih događaja/aktivnosti;
• odgovorno predstavljanje i promocija projektnih aktivnosti i djelovanja Udruženja, uključujući predstavljanjeu medijima i općoj javnosti;
• svi drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora Udruženja.

Kvalifikacije:
▪ VSS;
▪ državljanstvo Bosne i Hercegovine;
▪ odlično poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru;
▪ odlična pismenost na B/H/S jezicima;
▪ neophodno radno iskustvo na istim ilisrodnim poslovima;
▪ samostalnost u radu, sposobnost donošenja odluka i upravljanja pripremom, implementacijom i evaluacijomaktivnosti;
▪ razvijene organizacijske i komunikacijske sposobnosti;
▪ poznavanje rada na računaru (MS Office paket);
▪ poželjno posjedovanje vozačke dozvole (B kategorije).

Radni odnos se zaključuje na određeni period po osnovu ugovora o radu na mjesečnoj osnovi, uključujujući probni period.

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti prijavu na bhoffice@yihr.org najkasnije do 05. novembra 2023. godine, na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, što uključuje:
1. motivaciono pismo;
2. biografiju/CV (maksimalno tri stranice), koja obavezno sadrži imena i kontakt detalje tri (3) prethodna poslodavca i/ili pretpostavljena lica koja će biti kontaktirana radi reference o prethodnom radu i iskustvu na sličnim poslovima.

Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za moguća pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona +387 33 860-667.