SOS Dječija sela – SLUŽBENIK/SLUŽBENICA ZA PRIKUPLJANJE SREDSTAVA OD INDIVIDULANIH DONATORA – F2F

1 izvršilac Lokacija: Sarajevo

Misija i svrha pozicije:

Glavni cilj pozicije je obavljanje poslova na iznalaženju mogućnosti usmjerenih na pokrivanje tekućih troškova i troškova investicija nacionalne asocijacije, a sa ciljem samoodrživosti nacionalne asocijacije zasnovanoj na fundraising aktivnostima koje se fokusiraju na individualni segment. Službenik/Službenica u odjelu za prikupljanje sredstava odgovoran/a je za ispunjenja postavljenih ciljeva i za doprinos prenošenju vizije, misije i vrijednosti organizacije, te tako pozicioniranje SOS Dječijih sela u BiH kao pouzdane organizacije, posvećene dobrobiti djece bez roditeljskog staranja, te djeci i porodicama u potrebi.

Glavne dužnosti i zadaci:

 • Službenik/Službenica koordinira timom SOS predstavnika u face2face kampanji
 • Organizira aktivnosti podrške face2face kampanji – pregovori sa bankama, uspostavljanje nesmetanog sistema doniranja, pozicije štandova, raspored SOS predstavnika i ostale aktivnosti u vezi kampanje
 • Planira, prati, analizira i evaluira svaku kampanju i aktivnost u skladu sa procedurama planiranja i izvještavanja, te u skladu sa definiranim i dogovorenim KPI
 • Istražuje prilike za financiranje, kroz realizaciju fundraising aktivnosti usmjerenih na individualne donatore
 • Strateški i operativno vodi projekat redovitih pojedinačnih donacija, provodi i analizira projektne aktivnosti i rezultate, predlaže mjere i aktivnosti za uspjeh projekta
 • Izgrađuje te održava jake i dugotrajne relacije sa individualnim donatorima

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Minimalno 240 ECTS bodova Drugi ciklus visokog obrazovanja nivoa 7 ili ekvivalent starog sistema, poželjno u marketingu, poslovnoj administraciji, ekonomiji
 • Iskustvo od najmanje 3 godina u fundraisingu, marketingu, komunikacijama ili sličnoj profesiji
 • Vještine rada na računaru (MS office)
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Liderske vještine
 • Interes za teme vezane za zaštitu djece
 • Afinitet prema namicanju sredstava i komunikacijama
 • Identifikacija sa vizijom, misijom i vrijednostima SOS Dječijih sela.
 • Strateški način razmišljanja i otvorenost za inovacije i promjene
 • Orijentacija prema klijentima
 • Odlične organizacione sposobnosti
 • Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine (u govoru i pismu)
 • Sklonost ka timskom radu
 • Orijentacija na postignuće rezultata, samokritičnost, odlučnost, inovativnost i proaktivnost.

Oglas ostaje otvoren do 22.01.2023. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuju ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba ili putem pošte na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SLUŽBENIK/SLUŽBENICA ZA PRIKUPLJANJE SREDSTAVA OD INDIVIDULANIH DONATORA – F2F“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice: https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“