SOS DJEČIJA SELA / Koordinator/ica za mlade!

KOORDINATOR/ICA ZA MLADE
1 pozicija
 
Lokacija: Sarajevo
 
Očekivani početak rada: Januar 2023
Misija:
 
SOS Dječija sela BiH djeluju u BiH od 1994. godine i dio su SOS Children's Villages International, internacionalne organizacija koja više od 70 godina djeluje u 136 zemlje širom svijeta, na svih 5 kontinenata. SOS Dječija sela BiH su humanitarna organizacija koja brine o djeci i mladima koji su ostali bez roditeljskog staranja i pruža im šansu za sretno djetinjstvo i bolju budućnost.
Osnovna misija Koordinatora/ica za mlade je pružanje podrške mladim osobama iz SOS porodica u procesu izlaska iz brige i osamostaljivanja, kroz saradnju sa SOS mamama, Timom za razvoj djece kao i saradnicima za brigu o mladima iz Kuće za mlade. Provođenje rada u skladu sa važećim politikama, priručnicima i smjernicama brige o mladima.
 
Glavne dužnosti i zadaci:
 • Implementira aktivnosti usmjerene na pripremu mladih iz SOS porodica za izlazak iz brige;
 • Učestvuje u izradi IRP-a sa mladima iz SOS porodica i mladima u programu polu-samostalnog života;
 • Koordinira i prati mlade koji su izašli iz brige;
 • Emocionalno osnažuje, savjetuje i usmjerava mlade iz SOS porodica u procesu pripreme za polu-samostalni život i mladih iz programa polu-samostalnog života u prevladavanju poteškoća i svakodnevnih životnih izazova;
 • Osnažuje mlade u razvoju njihovih socijalnih i životnih vještina i odgovornog odnosa prema sebi i drugima te pruža podršku u pronalasku odgovarajućeg stambenog prostora i zaposlenja;
 • Informiše mlade iz SOS porodica o njihovim pravima u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite;
 • Savjetuje i pruža podršku pri postizanju obrazovnih i profesionalnih ciljeva mladih osoba iz SOS porodica s posebnim naglaskom na podršku prilikom traženja zaposlenja i zadržavanja istog;
 • Savjetuje mlade iz SOS porodica o kvalitetnom provođenju slobodnog vremena;
 • Organizira posjete mladima u programu polu-samostalnog života u njihovom životnom prostoru prema dogovoru s mladom osobom;
 • Dio je tima za razvoj djece koji djeluje u SOS dječjem i pruža direktno podršku SOS porodicama;
 • Učestvuje zajedno sa timom za razvoj djece u uspostavljanju i održavanju kontakata mladih iz SOS porodica sa članovima porodica porijekla;
 • Promovira, podržava i implementira procedure zaštite djece u radu sa mladima;
 • Prati statističke podataka u društvu, vrši unos podataka u PDB2 bazu i daje preporuke i sugestije;
SOS CHILDREN’S VILLAGEBOSNIA AND HERZEGOVINAANNOUNCE ADVERTISEMENT FOR HIRING
 • Pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u
 • Sprječava i ublažava moguće sigurnosne rizike za djecu;
 • Izvještava o bilo kakvoj zabrinutosti u vezi sa sigurnošću djece prema nacionalno definiranim kanalima izvještavanja;
 • Promovira Politiku zaštite djece u svakodnevnom radu i saradnji sa partnerima.
Neophodne kvalifikacije i kompetencije:
 • Minimalno 240 ECTS bodova odnosno strukovni studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine (iz oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije, specijalne pedagogije ili drugih društvenih smjerova);
 • Najmanje dvije godine radnog iskustva u struci;
 • Vještine rada na računaru (MS office);
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika;
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač);
 • Odlično poznavanje standarda, pravnih pitanja, dešavanja u području socijalne brige a naročito djece i mladih
 • Dobro poznavanje zakonske regulative i funkcionisanja socijalnog sektora u BiH
 • Poznavanje UN Konvencije o zaštiti prava djeteta
 • Visok nivo komunikacijskih vještina, vještine izgradnje partnerstava s lokalnim partnerima, uključujući lokalne vlasti, predstavnike zajednice, partnerskih organizacija.
 • Snažan interes za rad s djecom i mladima
Oglas ostaje otvoren do 19. decembra 2022. godine. Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba
Ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju KOORDINATOR/ICA ZA MLADE“.
Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice: https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kontaktirani će biti samo oni kandidati/kinje koji su ušli u uži izbor.
Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.
Lokacija: Sarajevo (Rad iz firme)
Broj izvršilaca: 1
Datum objave: 12.12.2022.
Trajanje oglasa: 7 dana (ističe 19.12.2022.)
Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi