Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercgovine

Krajnji rok za prijave:05.04.2021.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za izradu, analizu i planiranje projekata
1/02 Viši stručni saradnik za statistiku zarada
1/03 Stručni saradnik za klasifikacije
Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, raspisuje
JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku
Bosne i Hercgovine
1/01 Stručni savjetnik za izradu, analizu i planiranje projekata
1/02 Viši stručni saradnik za statistiku zarada
1/03 Stručni saradnik za klasifikacije
SEKTOR ZA PRAVNE, OPĆE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
Odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove
1/01 Stručni savjetnik za izradu, analizu i planiranje projekata  
Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje prijedloge idejnih projekata i planova rada, koordinira  finansijske resurse radi podrške ekonomskim projektima u Agenciji,  pomaže koordinaciju i participira u sistematskom radu na prikupljanju informacija o konkretnim potrebama u Agenciji za pomoći EU, sarađuje s jedinicama u svakom ministarstvu ili nekom drugom državnom tijelu i entitetskim zavodima za statistiku, organizuje i priprema odgovarajuće pisane upute i objašnjenja vezano za postupke provođenja konkretnog projekta, izrađuje ostalu tendersku dokumentaciju, prati projekt kroz sve njegove faze u ciklusu upravljanja projektom od ideje do implementacije, monitoringa i evaluacije. Aktivno sarađuje s konsultantima koji su angažirani na projektima,, analizira pozitivne i negativne efekte implementacije projekata i periodično izvještava i obavlja druge poslove iz djelokruga odjeljenja po nalogu načelnika odjeljenja. Neposredno odgovara  šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS – ekonomski fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,64 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo
SEKTOR ZA DEMOGRAFIJU I SOCIJALNE STATISTIKE
Odsjek za statistiku tržišta rada
1/02 Viši stručni saradnik za statistiku zarada  
Opis poslova i radnih zadataka: Praćenje propisa iz područja rada, samostalna priprema prijedloga rješenja i mjera, vođenje i odlučivanja sukladno utvrđenim postupcima u području rada, vođenje i sarađivanje u projektnim grupama, sudjeluje u pripremi metodologija, organizuje i provodi kontrolu i obradu statističkih istraživanja; izrađuje statističke podatke i pokazatelje prema uputama i definiranim metodološkim rješenjima; primjenjuje statističke metode i analizira kvalitetu statističkih podataka; primjenjuje međunarodne statističke standarde kod provođenja statističkih istraživanja; samostalno obavljanje drugih zahtjevnih zadataka, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, po nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS – fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje dvije godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik – viši stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo
SEKTOR  ZA EKONOMSKE STATISTIKE
Odsjek  za statistiku vanjske trgovine
1/03 Stručni saradnik za klasifikacije  
Opis poslova i radnih zadataka: Samostalno formiranje manje zahtjevnih materijala sa prijedlozima rješenja i mjera iz oblasti vanjske trgovine, učestvuje u kontroli  kvaliteta podataka, sakupljanje uređivanje i pripremanje podataka za prijedloge zahtjevnih materijala, samostalno formiranje manje zahtjevnih materijala sa prijedlogom mjera, suradnja sa drugim institucijama i korisnicima, samostalna priprema analiza, informacija, izvještaja i drugih materijala, praćenje propisa sa radnog područja, vođenje i odlučivanje o manje zahtjevnim utvrđenim postupcima radnog područja, surađivanje u projektnim grupama,  obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Neposredno odgovara šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS – ekonomski ili prirodno matematički fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni saradnik
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo.
(ads.gov.ba)