Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.07.2020.
Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma
1/02 Stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, raspisuje
JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine
1/01 Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma
1/02 Stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma
SEKTOR ZA BORBU PROTIV TERORIZMA, ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE, RATNIH ZLOČINA I ZLOUPOTREBE NARKOTIKA
Odsjek sa borbu protiv terorizma
1/01 Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma
Opis poslova i radnih zadataka: Prati, proučava, analizira i procjenjuje ukupno stanje u oblasti borbe protiv međunarodnog terorizma, njegovoj sprezi sa ostalim pojavnim oblicima organizovanog kriminala sa međunarodnim elementom a naročito vezano za zakonito, efikasno i blagovremeno provođenje zakona i propisa, analizira zakonska rješenja, njihovu usklađenost sa međunarodnim konvencijama i sporazumima, o čemu sačinjava izvještaje, te predlaže pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu zakonskih rješenja. Sarađuje i koordinira aktivnosti odgovarajućih organa entiteta i Brčko Distrikta BiH, te sarađuje sa odgovarajućim tijelima Vijeća Evrope, Evropske unije, Ujedinjenih naroda, SECI centrom i odgovarajućim organima država sa kojima BiH ima potpisane bilateralne sporazume vezane za borbu protiv međunarodnog terorizma. Sudjeluje u kreiranju i izradi mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih planova aktivnosti vezanih za borbu protiv međunarodnog terorizma, te podnosi mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o radu i implementiranju planiranih aktivnosti. Obavlja i druge poslove koje mu dodijeli šef Odsjeka.
Posebni uslovi: Fakultet kriminalističkih nauka ili Visoka škola smjer kriminalistika ili sigurnost ili Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet; položen stručni upravni ispit; dvije godine radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik – viši stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,89 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo
Više informacija: ads.gov.ba