Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za statistiku BiH

Krajnji rok za prijave: 06.10.2020.
Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za administraciju baza podataka
Potrebna radnica za rad u butiku u Ilijašu


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, raspisuje
JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika
u Agenciji za statistiku BiH
SEKTOR ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Odsjek za komunikacije i upravljanje informacionim strukturama
1/01 Stručni savjetnik za administraciju baza podataka
Opis poslova i radnih zadataka: 
Razvija i implementira politiku, standarde i modele podataka; istražuje i dokumentuje zahtjeve za podacima, prikupljanje podataka i politiku administracije, te pravila, pristupa podacima, poštujući pravila povjerljivosti podataka, samostalna priprema složenijih analiza, razvojnih projekata, informacija, izvještaja i drugih najsloženijih materijala, saradnja kod pripreme sistemskih rješenja i drugih najzahtjevnijih materijala iz područja rada, organizovanje međusobne saradnje u Odsjeku i drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama, usklađivanje i unapređivanje saradnje s drugim institucijama i korisnicima, pružanje pomoći rukovodiocu organizacione jedinice, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: Fakultet tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni ispit; znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik – stručni savjetnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo
(ads.gov.ba)