Javni poziv: Postanite dio kampanje „GLAS RAVNOPRAVNOSTI“!

Centar za ljudska prava ImpAct je otvorio javni poziv za sve zainteresovane osobe iz BiH da dostave video snimke za njihovu online kampanj“GLAS RAVNOPRAVNOSTI” koju su pokrenuli početkom marta.  

Cilj kampanje je da se javnost, najviše djevojke i žene informišu i edukuju o ženskim pravima, ali i da se razmotri koliko je daleko stiglo bosanskohercegovačko društvo u nastojanjima da se postigne rodna ravnopravnost!  
 Ova kampanja je još uvijek aktuelna, te obuhvata informativnoedukativne tekstove o ženskim pravima, tekstove s ličnim pečatom, a kampanja će završiti video snimkom u kojem ćete vi odigrati glavne uloge! 
 Ova nevladina organizacija smatra da je prvi korak ka ravnopravnosti empatija! Za njih je to proces uživljavanja u emocionalna stanja, mišljenje i ponašanje druge osobe, odnosno „hodanje u tuđim cipelama“.  
 Ukoliko želite dati svoj doprinos i biti dio ove kampanje, potrebno je: 

  1. Da se unesete u lik suprotnog spola (npr.: ukoliko ste žena da objasnite iz ugla muškarcai objasnite probleme neravnopravnosti 
  1. Objasnite iz svoje perspektive na koji način biste doprinijeli rješavanju tih problema 


Feminizam nije samo za žene, te se ohrabruju i muškarci da im se pridruže i pokažu razumijevanje za probleme sa kojima se susreću njihove majke, sestre, žene/djevojke, (budeće) kćerke, radne koleginice Zamislite da ste ženasa kojim problemima biste se suočavali? Kada obavijestite probleme neravnopravnosti kao suprotni spol, onda nam recite iz svoje perspektive na koji način možemo/trebamo doprinijeti manjoj diskriminaciji i da se postigne ta ravnopravnost spolova 
 Video snimke trajanju do 1 minute se šalju na njihovu e-mail adresu chr.impact@gmail.com  do 10.4.2021. Jedini tehnički uslov za video je da je horizontalan, a ne vertikalan (posebno važno ukoliko snimate mobilnim telefonom).  
 Prilikom slanja videa, u mailu je potrebno navesti: 

  • ime i prezime 
  • grad iz kojeg dolazite 
  • zvanje ili titulu ( npr. : aktivista_ica za ljudska prava, student_icapravnik_ca…) 


Za sva dodatna pitanja možete im pisati na mail adresu ili na društvene mreže: 
Facebook: https://www.facebook.com/ImpAct.bih/ 
Instagram: https://www.instagram.com/impact.bih/ 
LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/center-for-human-rights-impact/ 
Twitter: https://twitter.com/impact_bih
(hocu.ba)