ZEOS eko-sistem provodi kampanju “Gdje kupujem, tu recikliram”

Od mjeseca listopada/oktobra 2020. godine ovlašteni operater za zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada ZEOS eko-sistem, putem svoje mreže za sakupljanje i dvanaest društveno odgovornih kompanija: Bau & Garten (OBI), BINGO, Elektro Centar, ELEKTRO-JURIĆ, ELEKTRO MILAS, ELMARK GROUP, Gorenje Commerce, KONZUM, MANEDRA-COMPANY, Mercator BH, Orbiter G i Penny Plus, provodi ekološko-edukativnu kampanju „Gdje kupujem, tu recikliram“.

Cilj kampanje je osvještavanje i informisanje šire javnosti o mogućnosti odlaganja električnog i elektronskog otpada (u daljem tekstu: e-otpada), u vertikalne kontejnere tzv. Zeleni namještaj, koji se nalaze u pomenutim trgovinama.

Također želimo da građani znaju da imaju mogućnost besplatnog odlaganja svog starog aparata prilikom kupovine novog iste namjene 1 za 1, u bilo kojoj trgovini, ali kao i besplatno odlaganje malih aparata ili plinskih sijalica u ZEOS-ov Zeleni namještaj u trgovinama gdje je postavljen, čak i bez prethodne kupovine sličnog aparata.

Lokacije ovih kontejnera građani mogu pogledati na interaktivnoj karti cjelokupne ZEOS-ove infrastrukture sa slikama i adresama. Također, vrlo bitno je napomenuti da građani na ovaj način dobivaju priliku da aktivno učestvuju u smanjenju zagađenja.


O e-otpadu – Kroz ovu kampanju građani imaju priliku da sve male kućanske aparate poput tostera, kuhala, pegli, fenova, alata, mobitela, punjača i ostale manje IT opreme ili plinskih sijalica odlažu u navedenim trgovinama.
Sa obzirom da e-otpad spada u najbrže rastuću kategoriju otpada, prenos informacija građanima o mogućnosti besplatne reciklaže u našoj državi predstavlja imperativ.
Kampanja se provodi sa fokusom na 31 trgovinu, gdje postoji 69 kontejnera za e-otpad, ali i u svim drugim trgovinama u kojima se prodaje električna i elektronska oprema, gdje građani mogu besplatno predati stari aparat ili plinsku sijalicu.
Pored toga građanima su na raspolaganju ulični kontejneri i reciklažna dvorišta svih ovlaštenih sakupljača operatera ZEOS eko-sistem.
Cjelokupno sakupljen e-otpad će biti u skladu sa zakonskim propisima zbrinut od strane društva ZEOS eko-sistem, a više informacija o kampanji će biti dostupno na www.zeos.ba i društvenim mrežama FacebookInstagramLinkedinTwitter i Youtube.
14. oktobra dolazi i Međunarodni dan e-otpada, gdje je ZEOS eko-sistem već treću godinu predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj globalnoj aktivnosti. Taj dan u saradnji sa najvećim operaterima svijeta se radi na ukazivanju problema koje stvara e-otpad i podizanju svijesti građana o važnosti reciklaže, kao i smanjenju zagađenja.
“Posebno se zahvaljujemo partnerima kampanje „Gdje kupujem, tu recikliram“, Bau & Garten (OBI), BINGO, Elektro Centar, ELEKTRO-JURIĆ, ELEKTRO MILAS, ELMARK GROUP, Gorenje Commerce, KONZUM, MANEDRA-COMPANY, Mercator BH, Orbiter G i Penny Plus, koji su u svojim trgovinama omogućili ovu uslugu za svoje kupce”, kazali su.
Nikada nije bilo lakše učiniti dobro djelo, počnimo odmah #NeGomilajRecikliraj!

(manager.ba)