Gdje sa e-otpadom

Svi smo se nekad zapitali gdje odložiti ili predati električni i elektronski / elektro / e-otpad /stare aparate?

Građani svoj e-otpad mogu predati u bilo koji ZEOS-ov ulični kontejner ili Zeleni namještaj, a velike aparate mogu dovući i na neko od naših reciklažnih dvorišta, svi kontejneri za električni i elektronski otpad se nalaze na karti ispod.
Bitno je napomenuti da se ne vrši preuzimanje e-otpada sa adrese građana. Interesuje vas gdje se nalazi naše reciklažno dvorište na Otoci? Kliknite ovdje i pogledajte video.
PRAVNA LICA
Pravna lica u FBiH svoj električni otpad mogu također besplatno predati u ZEOS eko-sistem d.o.o. na reciklažu, za količine 150 kg i više organizovano je besplatno preuzimanje sa adrese (posjednik e-otpada je dužan e-otpad pripremiti kod ili ispred ulaza u objekat, osim ukoliko želi platiti uslugu iznošenja), manje količine e-otpada posjednik dovozi na neko od reciklažnih dvorišta Operatera sistema.
U oba navedena slučaja popunjava se Nalog za preuzimanje.
Popunite nalog ovdje
Posjednik e-otpada dobiva potrebnu dokumentaciju o preuzimanju, a ovlašteni sakupljač ukoliko je potrebno ovjerava i zapisnik pripremljen od strane posjednika e-otpada. Zapisnik o predaji treba da odgovara predatoj opremi, u suprotnom neće moći biti ovjeren. Zapisnik o predaji e-otpada se može dostaviti nakon poslanog elektronskog naloga na našu e-mail adresu info[at]zeos.ba, kako bi posjednik na dan preuzimanja isti dobio ovjeren. Zapisnik ovjerava ovlašteni sakupljač operatera ZEOS eko-sistem d.o.o.
Za sva pitanja možete nas kontaktirati ovdje.
(zeos.ba)