Javni poziv trenerima za dostavljanje ponuda za realizaciju trening programa na temu “namicanje sredstava” (fundraising)

Resursni centar objavljuje poziv fizičkim i pravnim licima za dostavljanje ponuda za isporuku usluge: Priprema i provođenje trening programa (on-line obuke) prilagođenih građanskim aktivistima i predstavnicima novonastalih (grassroot) organizacijama na temu “namicanje sredstava.

ROK ZA SLANJE PRIJAVA: 20.03.2022

Želimo poboljšati razumjevanje, znanje i praksu kod iskonskih građanskih aktivista i predstavnika novonastalih (grassroot) organizacija, u oblasti „namicanje sredstava”.

On-line trening (obuka), uz naknadno mentorski i konsultativni rad sa učesnicima treba da obezbjedi praktičan skup interaktivnih i prilagodljivih tehnika učenja i modula koji mogu poslužiti kao izvor i putokaz za trenutno pozicioniranje i usmjeravanje daljnjeg dugoročnog djelovanja polaznika, tj. organizacija i neformalnih grupa koje predstavljaju.

Fokusi trening programa (on-line obuke) će biti na jačanju kapaciteta učesnika o metodama, tehnikama, alatima i pristupima u vezi sa osnovnim elementima u vezi sa temom “Izvori finansiranja i namicanje sredstva za OCD (razvoj plana prikupljanja sredstava)”.

Svi detalji su dati u projektnom zadatku – „ToR RCBiH (on line trening programi)“ koji je dostupan putem linka:

https://euresurs-api.page-services.net//Content/Documents/Re_RE1645797006920.pdf

Naglasimo:

·         Rok za prijavu je 20.03.2022. godine.

·         Predviđene usluge isporučioca, u kompletnom obimu kako ToR definiše, trebale bi biti realizovane u periodu april-maj.

·         Angažman edukatora/ice za pružanje usluge kreiranja i vođenja on-line obuke (trening programa) će okvirno trajati 50 radnih sati.

·         Maksimalan bruto iznos, predviđen za ovaj angažman iznosi 4.250,00 KM.

Ukoliko imate dodatnih pitanja koja nisu pojašnjena u ToR, budite ih slobodni uputiti na mail: denis@ccibh.org .

euresurs.ba

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.