Javni poziv za dodjelu sredstava za podršku investicionim projektima

Ministarstvo privrede i preduzetništva objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava privrednim subjektima za podršku investicionim projektima u uslovima poslovanja izazvanih pandemijom virusa korona.
Uslovi za ostvarivanje prava na sredstva, namjena, kriterijumi za ocjenjivanje prijava i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava propisani su Uredbom o postupku dodjele sredstava.
Ukupan iznos sredstava, koja se dodjeljuju privrednim društvima i preduzetnicima, po javnom pozivu iznose 2.000.000 KM, a sredstva se dodjeljuju kroz dva programa i to:
‒          program za privredne subjekte koji su u 2019. godini ostvarili poslovne prihode do 3.000.000 KM, zapošljavaju od pet do 50 radnika i koji učestvuju sa projektom čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 50.000 KM,
‒          program za privredne subjekte koji su u 2019. godini ostvarili poslovne prihode veće od 3.000.000 KM, zapošljavaju više od 50 radnika i koji učestvuju sa projektom čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM.
Privredni subjekt može se prijaviti samo na jedan od ova dva programa, a ukupno raspoloživa sredstva se utvrđuju i dodjeljuju u jednakim iznosima po programima.
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a svi obrasci za popunjavanje mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva (OVDJE).
 

(mreza-mira.net)