Projekat EGG: Javni poziv za podršku novom zapošljavanju u IT kompanijama

U okviru projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)” koji implementira razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH), a koji je finansiran od strane Vlade Kraljevine Norveške, objavljuje se “Poziv malim i srednjim preduzećima iz softverske industrije za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage u 2021. godini”.

Cilj ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identificiraju projekti kojima će se pružiti podrška, u okviru raspoloživih sredstava, za unapređenje tehnološke opremljenosti, projekti koji će se odnositi na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage te kombinovani projekti prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika i investicija usmjerenih ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a koje će implementirati odabrani korisnici javnog poziva.
Tekst javnog poziva
Prijavni obrazac
Budžet
Izjava o sufinansiranju
Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu i uvezane.
Na koverti je potrebno naznačiti ime poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira:
„Poziv malim i srednjim preduzećima iz softverske industrije za iskazivanje interesa za podrškom projekta „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)“ na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage u 2021. godini“.
Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.
Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)“
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili e-mail-a), neće biti uzete u razmatranje.
Krajnji rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 29. april 2021. godine do 17:00 sati
(hocu.ba)

Posljednji postovi