Javni poziv za dostavljanje ponuda – Tehnička podrška u organizaciji događaja

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge tehničke podrške u organizaciji događaja.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 31.5.2023. godine do 23.59 sati putem elektronske pošte nabavke@mladi.org s naznakom 01.09.0-N2.5-36601 u predmetu emaila. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu u okviru ovog poziva za dostavljanje ponuda.

Ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

Ovaj poziv nije namijenjen konsultantima koji su fizička lica. Samo pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini koja mogu izdati zakonski validnu fakturu za isporučenu uslugu mogu se prijaviti na ovaj poziv.

Za eventualna pitanja možete se javiti na nabavke@mladi.org

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“