Javni poziv za dostavu ponuda: Izrada filmova i video klipova

U sklopu aktivnosti vezanih za implementaciju projekta  „Snaga lokalnog“ Udruženje Mreža za izgradnju mira pristupila je prikupljanju ponuda koje treba da uključuju sljedeće usluge/proizvode:

 • Produkcija 5 (pet) kratkih filmova  „Snaga lokalnog“ u trajanju  od 10-15 minuta;
 • Produkcija  5 (pet) video klipova, za socijalne mreže,  „Snaga lokalnog“ u trajanju od okvirno 20 do 40 sekundi.

Ovaj angažman uključuje:

 • Pripremu plana produkcije u saradnji sa projektnim timom;
 • Pripremu sinopsisa za filmove u suradnji sa projektnim timom;
 • Priprema scenarističkih materijala u suradnji sa projektnim timom;
 • Priprema novinarskih naracija;
 • Snimanje video materijala za filmove i  video klipove;
 • Montiranje filmova i  video klipova;
 • Titlovanje  filmova i  video klipova;
 • Finalna produkcija filmova i video klipova najkasnije do 15. avgusta 2023. godine;
 • Finalna postprodukcija filmova i video klipova najkasnije do 30. avgusta 2023. godine

Ukupan raspoloživi budžet po ovom javnom pozivu iznosi 10.800,00 BAM bruto.

Svi troškovi produkcije trebaju biti uključeni u ponudu.

Rok za dostavu ponuda je 10.03.2023. godine na info@mreza-mira.net ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Udruženje Mreža za izgradnju mira, Marka Marulića 2, 71 000 Sarajevo.

Projekat “Snaga lokalnog”  ima za cilj pomoć zajednicama u BiH za razvoj njihovih kapaciteta koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi