Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata – Univerzitet Sarland

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Univerzitetu Sarland, SR Njemačka.


Broj dostupnih stipendija: 2
Trajanje razmjene: do šest (6) mjeseci
Period realizacije razmjene: razmjena se mora realizovati u zimskom semestru akademske 2021/22. godine
Ko se može prijaviti: studenti sva tri ciklusa studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
Napomena: studenti trećeg ciklusa moraju dostaviti i kratak plan istraživanja za vrijeme njihovog boravka na Univerzitetu Sarland (maksimalno tri stranice).
Iznos stipendije:

 • Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života),
 • Putni troškovi do iznosa od 275,00 evra,
 • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:

 1. Kopiju pasoša
 2. CV u Europass formatu
 3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
 4. Prepis ocjena (nominovani kandidati će dostaviti zvanični prevod na engleski jezik)
 5. Motivaciono pismo
 6. Dokaz o poznavanju njemačkog jezika i/ili engleskog jezika.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, kandidati se mogu obratiti akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Igoru Milinkoviću – igor.milinkovic@pf.unibl.org
PRIJAVA:
Tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Komisiji Pravnog fakulteta za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja, elektronskom poštom, na adresu: komisija.erasmus@pf.unibl.org
(sa napomenom: za Erazmus+, kreditna razmjena)
Rok za dostavljanje dokumentacije je do 26. 6. 2021. godine do 12:00 časova.
NAPOMENA: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.
POSTUPAK ODABIRA:

 1. Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima Pravnog fakulteta o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.
 2. Odobrene prijave će biti dostavljene partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 3. EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

LINKOVI:
o Univerzitetu:
https://www.uni-saarland.de/en/university/about/profile.html
Katalog predmeta:
https://www.lsf.uni-saarland.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120211=282928|279234&P.vx=kurz
Uputstvo za pretragu kataloga predmeta na engleskom jeziku:
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Fakultaeten/ReWi/Abteilung_Rechtswissenschaft/Auslandsbuero/Datein/Leitfaden_englisch.pdf
Podaci o Pravnom fakultetu Univerziteta Sarland:
https://www.uni-saarland.de/fakultaet/r.html
informacije o vizi, smještaju i osiguranju:
https://www.uni-saarland.de/global/welcome-center.html
Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci