Javni poziv za građane – Korupcija nije problem pojedinca!

Grupa ste građana koja se suočava sa korupcijom u vašoj zajednici i zbog toga ne možete da ostvarite pravo koje pripada vama ili širem krugu ljudi? Trpite posljedice loših odluka donesenih usljed zloupotrebe položaja ovlaštenih lica ili nezakonitog postupanja vlasti?
Ne želite da prihvatite ovo stanje kao normalno. Spremni ste da se angažujete u borbi protiv korupcije, pozivate na odgovornost  i vladavinu prava.
Anti corruption work - Höegh Autoliners
Kontaktiraj nas u cilju dobijanja podrške vašim inicijativama u daljoj borbi protiv korupcije.
Mob: 063 396 536
e-mail: protivkorupcije@ccibh.org;
Aktivnosti/Inicijative koje mogu dobiti podršku:
-Prijavljena inicijativa se odnosi na problem koji je nastao kao posljedica koruptivnih radnji (zluopotreba javnih funkcija i resursa, korupcija u zdravstvu, zloupotrebe u javnim nabavkama, upravljanje javnim sredstvima/budžetskim sredstvima,  nelegalna gradnja,korupcija u obrazovanju itd.)
-Planiraju je i implementiraju mještani/ke određenog područja (opptina, grad, mjesna zajednica, kvart ili ulica, selo);
-Aktivno uključuje građane/ke (odn. potiče širu zajednicu da učestvuje u rješavanju zajedničkog problema), uključuje veću grupu ljudi;
-Inicijativa ima potencijal da donese korist široj lokalnoj zajednici;
Podrška koju mogu dobiti od nas:
–    Podršku za analizu problema i pravnu podršku;
–    Podršku za podizanje problema na javni nivo;
–    Podrška u realizaciji PR aktivnosti;
–    Finansijska podrška za realizaciju aktivnosti vaše inicijative;
–    Druge vrste podrške neophodne za realizaciju inicijativa, zavisno od prirode problema.
Navedene aktivnosti se realizuju u okviru projekta USAID-ova podrška građanima u borbi protiv korupcije.
Projekat implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), Transparency International u BiH (TI BIH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA)
(cci.ba)