JAVNI POZIV za produkciju video klipova za društvene mreže

Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ (Naručilac) u okviru projekta „Suzbijanje trgovine ljudima u BiH kroz uključivanje romskih NVO u rad referalnih mehanizama“ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) raspisuje javni poziv za odabir Izvođača za tehničku produkciju promotivnih video klipova.

Opis rada:

 • Šest kratkih video klipova za društvene mreže koji će biti usmjereni na različite uglove problematike trgovine ljudima.
 • Govornici će biti ličnosti iz političkog života, sektora obrazovanja, NVO aktivizma, kulture…
 • Naručilac posla će odrediti i ugovoriti sagovornike, a iz sirovine (kompletnog snimljenog materijala), odrediti koji će dio ići u klipu.
 • Izjave u klipovima će biti vezane za probleme i uspjehe oko borbe protiv trgovine ljudima kao i upućivanje poruka ciljnim javnostima u kojima bi se skrenula pažnja na specifičnosti ovog kriminalnog djela i ponudile mogućnosti aktivizma.
 • Video klipovi biće dužine oko 30 do 35 sekundi u kojima osoba elokventno, kratko i jasno iznosi poruku.
 • Četiri izjave trebaju biti snimljene u tehničkom kvalitetu koji zadovoljava emitovanje na internetu i društvenim mrežama sa zadovoljavajućom rezolucijom i dobrim tonom. Izvođač pored snimanja treba i „izrezati“ (montirati) izjavu na zadatu dužinu. Tokom izjave treba klip potpisati ispod govornika (njegovo ime i funkcija kao i dvije ključne kratke poruke koje su izvučene iz njegovog govora, što će odrediti Naručilac). Na kraju svake izjave ići će kratki telop sa disclamerom gdje će biti naveden projekat, implementator i donator.
 • Montaža dvije izjave sa tzv. poznatim ljudima iz svijeta zabave ili drugih javnosti koje će Naručilac zatražiti u formi video selfija koje će Izvođač kroz montažu doraditi.
 • Klipovi se trebaju producirati u periodu od 1. juna do 10. jula 2023. godine.

 

Potencijalni ponuđači:

 • Aplicirati na javni poziv mogu fizička i pravna lica koja imaju sposobnost i opremu za video snimanje i montiranje.
  Vrednovanje:
 • Pristigle ponude će komisija vrednovati po principu: 70 posto cijena
  30 posto iskustvo Potrebna dokumentacija:

 

Za pojedince

 • CV sa koji pokazuje potrebno znanje i iskustvo
 • Finansijska ponuda sa jediničnim cijena po video klipu te ukupnim neto iznosom sredstva za izvođenje posla
 • Kontakt podaci

Za firme:

 • Reference koji pokazuje potrebno znanje i iskustvo
 • Skeniran ID broj i Rješenje o registraciji firme
 • Finansijska ponuda sa jediničnim cijena po video klipu te ukupnim neto iznosom sredstva za izvođenje posla

 

Dostava ponude:

 • Rok za dostavu ponuda je 12. juni 2023. do 12 sati na e-mail adresu contact.kalisara.ric@gmail.com
  Obavezno u ponudi navesti referencu VID_0_USAID/INSPIRE_2023

 

Sa izabranim ponuđačem će biti potpisan ugovor.

Eventualna pitanja možete postaviti na adresu: contact.kalisara.ric@gmail.com

 

Prenosi: hocu.ba

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“