Javni poziv za učešće u programu “Zagovarajmo!”

  • Želiš se više društveno aktivirati, družiti i učiti?
  • Uočavaš problem u svojoj zajednici koji želiš riješiti kroz neku inicijativu?
  • U potrazi si za inovativnim rješenjima?

Na pravom si mjestu!

 

Vijeće mladih Federacije BiH kao krovno tijelo za mlade na području FBiH, se već dugi niz godina zalaže za kreiranje društva po mjeri mladih. Jedan od naših osnovnih temelja rada jeste javno zagovaranje, društveni proces čija je svrha postizanje društvenih promjena. Upravo kroz program “Zagovarajmo!” želimo pružiti priliku i tebi, mladoj i perspektivnoj osobi, da naučiš o procesu zagovaranja, kreiraš svoju inicijativu i budeš lider ili liderka društvenih promjena u svojoj zajednici!

“Zagovarajmo” će služiti kao platforma za učenje, osnaživanje i izgradnju mladih pojedinaca sposobnih da traže kreativna rješenja za probleme i potrebe sa kojima se svakodnevno susreću, te su sposobni da kreiraju svoje zahtjeve i zagovaraju njihovo provođenje.

Ovaj program će trajati četiri mjeseca a sastoji se od dva dijela:

  • edukacijskih sesija i
  • praktičnog dijela primjene stečenog znanja, uz mentorsku podršku.

Očekivani vremenski raspored programa:

  • Edukacijska sesija: 13 – 14. januar, Sarajevo
  • Rad na zagovaračkim inicijativama (januar – mart)
  • Šta smo dosad uradili? (mart, TBC)
  • Rad na zagovaračkim inicijativama (mart – maj)

 

Ko se može prijaviti?

Program je namijenjen mladim osobama od 15 do 30 godina starosti koje žive na području Bosne i Hercegovine. Poželjno je prethodno iskustvo ili interesovanje u oblasti omladinskih politika, učešće mladih u procesima donošenja odluka i aktivističko djelovanje u svojoj zajednici.

 

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete individualno ili kao tim (najmanje dvije, a najviše četiri osobe iz jedne općine ili kantona, ukoliko se radi o učesnicima iz FBiH). Ukoliko se prijavljujete kao tim, svaki član tima zasebno popunjava prijavu i navodi imena ostalih članova tima i naziv tima unutar aplikacije na naznačenom mjestu.

Prijava se vrši putem prijavnog obrasca koji se nalazi na ovom linku. Rok za prijavu je petak, 6. januar 2023. godine, do 23:59 sati.

Učešće na obje edukacijske sesije je obavezno, a troškovi učešća u programu, smještaj, hrana i prevoz su pokriveni od strane organizatora. Radujemo se čuti tvoje ideje!

Program “Zagovarajmo!” se realizuje u okviru projekta Bosnia and Herzegovina Resilience Initative (BHRI), kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), a finansira Austrijska razvojna saradnja.

 

Ova objava je nastala  u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.