Jožef Antal centar znanja – Ljetna škola

U organizaciji Jožef Antal centra znanja, u periodu od 21-26. juna 2021. godine biće održana Jožef Antal ljetna škola. Glavni predmet izučavanja navedene ljetne škole je područje Centralne Evrope zajedno sa širim susjedstvom.

How to Work Online and Travel the World
Ljetna škola obuhvata detaljnu analizu takozvane Višegradske saradnje,  kroz njene istorijske, ekonomske, inostrane i bezbjedonosne aspekte.
Ove godine, fokus će biti na 30. godišnjici od uspostavljanja saradnje, kao i na području Zapadnog Balkana. Pored toga, učesnicima će biti omogućeno da saznaju više o kulturi i vrijednostima Centralne Evrope, kao i o kulturološkom nasljeđu drugih učesnika.
Škola će biti održana u online formatu, a ukoliko to epidemiološke prilike dozvole eventualno i u Budimpešti.
Krajnji rok za podnošenje prijave je 2. maj 2021. godine.
Više informacija je dostupno u prilogu, kao i na adresi https://ajsummerschool.com/en/application 
(unibl.org)