Kafa sa… KABOOM otkrila sve prednosti korporativnog volontiranja

Institut za razvoj mladih KULT, uz financijsku podršku Europske unije, organizirao je online događaj „Kafa sa… američkom organizacijom KABOOM!“ na temu korporativnog volontiranja. Razgovaralo se o njegovom značaju, sličnostima i razlikama u Bosni i Hercegovini i Sjedinjenim Američkim Državama.
Gošća „Kafe sa…“ bila je Sarah Pinsky, viša savjetnica za partnerski angažman u organizaciji KABOOM!, organizaciji koja se u SAD udružila s partnerima kako bi izgradili ili poboljšali prostore za igru i donijeli radost za nekoliko milijuna djece, a sve kroz korporativno volontiranje.
Trustees | Jewish Community Foundation of CNY
„Ja sam već 17 godina aktivna u organizaciji KABOOM!, ali organizacija se zapravo i duže bavi ujednačavanjem igrališta za djecu i do sada smo uspjeli izgraditi ili poboljšati više od 17.000 igrališta širom Sjedinjenim Američkih Država. Zahvaljujući angažmanu više od 1,5 milijuna članova zajednica i korporativnim volonterima donijeli smo radost za više od 11 milijuna djece. Treba li veća motivacija i razlog zbog čega je korporativno volontiranje važno!?“, izjavila je Sarah na samom otvaranju. Dodala je da kompanije u SAD-u imaju i druge olakšice koje se ogledaju prije svega u povlasticama za njihovo poslovanje, smatrajući da se kroz korporativno volontiranje jača zajednica i grade inspirirajući prostori za igru koji otvaraju neograničene mogućnosti za svako dijete. Sarah je još dodala da je web platforma www.volontiraj.ba odličan alat i način za povezivanje korporativnih volontera i udruženja koja imaju potrebu za volonterima.

„Društvena odgovornost je mehanizam koji osigurava da se naše vrijednosti i ljudska prava štite u cijelom svijetu. Odgovorni pristup poslovanju znači i održiv gospodarski rast. Europska unija namjerava ojačati konkurentnu ekonomiju utemeljenu na socijalnoj uključenosti i europskom socijalnom modelu socijalne tržišne ekonomije. Društvena odgovornost nerazdvojni je dio obnove konkurentnog gospodarstva na temelju inovacija, povjerenja i europskih vrijednosti. Socijalne inovacije su snažna sila za modernizaciju gospodarstva, iskorištavanje novih sektora i tržišta, poticanje poduzetništva i suočavanje s izazovima s kojima se suočavamo u održavanju našeg uključivog i kohezivnog socijalnog modela“, istakao je Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini.

„Kafa sa…“ okupila je više od 30 učesnika iz Bosne i Hercegovine i potaknula je diskusiju, razmjenu mišljenja i vlastitih iskustava u oblasti korporativnog volontiranja. Jedna od učesnica bila je i Azra Selimović, uposlenica Agencije BORAM iz Sarajeva: „Mislim da je korporativno volontiranje korisno ne samo zbog ugleda kompanije, već i zbog stvaranja povoljnog okruženja, kako bi cijela zajednica napredovala, a onda i mi zajedno sa njom. Uvjerena sam da je ovo pravi momenat aktualiziranja ove teme, s obzirom na pandemiju i tešku ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini i da nam je sada najviše potrebno da kompanije koje dobro posluju podržavaju ove druge, jer smo svjedoci svakodnevnih otkaza, gašenja firmi i sve većeg siromaštva u našoj zemlji i ljudi koji su na margini društva. Potrebno je i više komunikacije o ovoj temi, jer koliko sam primijetila osim sporadičnih projekata, o ovoj temi se veoma malo govori u medijima.”
Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Udruženjem poslodavaca u FBiH i uz finansijsku podršku Evropske unije provodi inicijativu „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru“ u okviru koje se pruža sistemska podrška korporativnom volontiranju i preduzećima, ali i udruženjima iz Bosne i Hercegovine. Prednosti koje pruža korporativno volontiranje dostupne su na ovom linku.
(mladi.org)