Kako se ustvari zarazi koronavirusom

Pola godine od početka pandemije, jedno pitanje se stalno postavlja – kako se ljudi tačno inficiraju i šta je najrizičnije?Naučnici kažu da se rijetko dešava da se ljudi inficiraju preko kontaminirane površine. Također, ako samo prođete na ulici pored zaraženog, teško da ćete se zaraziti. Većina infekcija zahtjeva bliski kontakt sa zaraženim neki duži period.


Pričanje i pjevanje
Zato, prenosi Wall street journal, najveći rizik predstavljaju kontakti licem u lice, zatvoreni prostori sa slabom ventilacijom, kao i prostori gdje ljudi glasno pričaju ili pjevaju.Naučnici kažu da je jako važno posebno dobro zaštititi staračke domove, kao i domaćinstva u kojima živi više generacija. Također, za sve ostale važno je naglasiti bitnost zaštitne opreme, ali i smanjiti okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenim prostorima.

Najrizičnija aktivnost je ona najbenignija poput pričanja sa nekim. Tada se kapljice šire i mogu da inficiraju sagovornika. Ako kapljice dospiju do očiju, nosa ili usta sagovornika, gotovo je neminovno da će doći do infekcije.Neka istraživanja kažu da potencijalno može doći do zaraze i putem aerosoli, odnosno kapljica koje duže ostaju da plutaju vazduhom, a neki prolaznik mogao bi da ih udahne.To se najvjerovatije desilo u sada već čuvenom restoranu u Kini, kada je prilikom jedne večeri zaražena gomila ljudi. Ventilacija je bila loša, što je takođe doprinijelo da se kapljice šire među ljudima.

Ventilacija je ključna
Naučnici napominju da je vrlo važno u kancelarijama obezbijediti što bolju ventilaciju, jer se time značajno smanjuje rizik od infekcije.Još jedan ključan faktor je vrijeme izloženosti virusu. Naučnici kažu da je otprilike dovoljno biti u bliskom kontaktu sa zaraženim duže od 15 minuta i na udaljenosti manjoj od dva metra da bi došlo do zaraze. To, naravno, pod uslovom da zaražena osoba ne kašlje i ne kiše u vas, inače je potrebno mnogo manje vremena.Što se tiče infekcija putem kontaminirane površine, stručnjaci kažu da je rizik mali ali ipak postoji, pa stoji savjet o dezinfikovanju, posebno često korištenih površina poput kvaka.
Izvor: oslobodjenje